RIKE MEN IKKE LYKKELIGE: Norske barn og ungdommer scorer høyt på materiell standard, men lavt på lykke og tilfredshet. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
RIKE MEN IKKE LYKKELIGE: Norske barn og ungdommer scorer høyt på materiell standard, men lavt på lykke og tilfredshet. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

Norske ungdommer savner voksenkontakt

Vil ha mer tid sammen med foreldrene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Norske barn vokser opp i et av verdens rikeste land, med tilgang på goder barn i mange andre land mangler.

Likevel viser en fersk rapport fra Unicef at norske barn på langt nær er de lykkeligste.

I undersøkelsen "Child well being in rich countries" sammenlignes barn og unge i 21 industrialiserte land. Bare barn i Polen og Portugal forteller at de er mindre tilfredse enn norske barn.


Lite tilfredse
I en av undersøkelsene skulle barna rangere hvor tilfredse de var fra 1 til 10. 82,9 prosent av de norske barna rangerte seg som 6 eller mer.

Men dette gjør likevel at Norge havner som det tredje dårligste landet i undersøkelsen når det gjelder tilfredshet.

- Det sier ikke at norske barn er ulykkelige, men at færre barn rangerer seg som lykkelige i Norge enn andre land, sier Kjersti Fløgstad i Unicef Norge.

Dette er likevel et tankekors.

Les også: Gir blaffen i andres barn

En rapport fra Folkehelseinstituttet basert på undersøkelser blant norske 13-15-åringer viser at norske ungdommer er ganske tilfredse med livet. Fire av fem ungdommer sier at de er fornøyde med livet. Dette betyr likevel at 20 prosent av norske ungdommer er mindre tilfredse med hvordan de har det.

30 prosent av ungdommene svarer at de ville ha forandret noe dersom de kunne leve livet på nytt.

Denne undersøkelsen viser at norske ungdommer er mindre tilfredse med livet enn voksne ifølge en sammenlignbar undersøkelse.

Mange sliter psykisk
Ungdommer med betydelige psykiske plager får verken støtte fra lærere eller blir fanget opp av helsevesenet. Det viser rapporten fra  Folkehelseinstituttet om tenåringers hverdagsliv og psykisk helse.

Den viser at bare 17 prosent av ungdommene med betydelige emosjonelle plager har vært i kontakt med fagpersonell for plagene. Rapporten finner også klare sammenhenger mellom ungdoms psykiske helse og hvordan de har det i familien, på skolen og i fritiden.

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om temaet helse viser at emosjonelle plager er mer utbredt hos ungdom enn hos voksne. Det er også vanligere blant jenter enn hos gutter.

Hele 13 prosent av ungdommene har betydelige emosjonelle plager.

Mer enn en av ti ungdommer forteller at de har en følelse av håpløshet for fremtiden. Hele 30 prosent av alle spurte svarer at de er litt eller ganske/veldig mye plaget av dette.

Sju prosent svarer at de er ganske eller veldig mye plaget av ensomhet, mens 18 prosent oppgir at de er litt ensomme.

Rik betyr ikke lykkelig
Den internasjonale Unicef-rapporten viser tydelig at rikdom ikke trenger å være ensbetydende med lykke.

Norge rangerer svært høyt på materiell velstand hos barn, men lavere på de fleste andre velferdstema.

Av 21 land kommer Norge bare på en sjuende plass totalt. Nederland og Sverige topper undersøkelsen.

- Rikdom alene gir ikke norske barn gode oppvekstvilkår. Det er et stort tankekors at norske barn kommer dårligere ut enn svenske og nederlandske barn på tross av vår suverene velstand og mange velferdsordninger, sier Kjersti Fløgstad, generalsekretær i Unicef Norge.

Alvorlige depresjoner
Tidligere norske studier har vist at mellom 15 og 20 prosent av norske ungdommer er betydelig plaget av symptomer på depresjon. Mellom fem og ti prosent har så alvorlige depresjoner at de trenger behandling.

Jenter er mye mer plaget enn gutter.

I Statistisk sentralbyrås levekårundersøkelse fra 2005 forteller hver fjerde ungdom at de de siste to ukene har opplevd tristhet, lav selvfølelse, ensomhet og uro.

Fem prosent av ungdommene forteller at de ofte føler seg lite verdt, ensomme og lite glade.

I Unicef-undersøkelser scorer Norge svært lavt når ungene blir bedt om å karakterisere sin egen helse. Hele 18 prosent svarer her dårlig eller mindre bra.

Det gir Norge en 17. plass sammenlignet med andre OECD-land. Spanske barn topper lista.

Ønsker mer tid med foreldrene
Når det gjelder 13-15-åringenes forhold til foreldrene sine viser rapporten fra Folkehelseinstituttet flere interessante funn.

Halvparten av ungdommene synes foreldrene er for mye borte hjemmefra.

Undersøkelsen blant foreldre viser at også de savner å bruke tid sammen med barna sine. Hele tre av fire fedre savner tid med barna, og seks av ti mødre.

Når det gjelder skolehverdagen svarer de fleste ungdommene at foreldrene vet mye om deres skolehverdag, og støtter opp om skolearbeidet. Seks prosent svarer at foreldrene ikke vet noen ting om hvilke problemer de måtte ha på skolen.

I forhold til fritid viser det seg at de fleste foreldrene har god oversikt over hva ungdommene gjør. Likevel viser sammenlignbare undersøkelser at foreldrene tror de har bedre oversikt over ungenes fritid enn de faktisk har.

Minst vet foreldrene om hvordan ungene bruker pengene sine — mest om hvor de befinner seg i fritiden.

Vet lite om hva ungene gjør
Men hele 20 prosent av ungdommene sier at foreldrene ikke vet særlig mye om hva de foretar seg. Dette burde være en tankevekker for norske tenåringsforeldre.

Unicef-undersøkelsen viser lignende funn: 64 prosent av 15-åringene svarer at foreldrene bruker tid på å "bare å snakke med dem flere ganger i uka."

Åtte andre land scorer høyere her.

Også norske lærerne burde få seg en tankevekker når de ser svarene fra tenåringene. 16 prosent av de spurte mener at lærerne ikke setter pris på dem, og hele en av fire sier at lærerne ikke legger vekt på meningene deres.

Det er særlig de jentene som sliter psykisk som føler at de får for liten støtte av lærerne sine.

Dette underbygges av en doktorgradsavhandling fra NTNU i 2008 der det kommer fram at lærerstøtte henger tett sammen med depressive symptomer hos elevene — særlig jenter.

I Unicefs undersøkelse topper Norge lista over hvor tilfreds 11, 13 og 15-åringer er med skolen. Ingen andre land scorer like høyt.

Les mer om serien «Du kan være den ene» på Dagbladet.no/denene og Unicefs side Denene.no. Her kan du også sende inn din egen historie.

Onsdag klokka 16.00 svarer barnepsykolog Magne Raundalen på lesernes spørsmål i nettmøte på Dagbladet.no.