«SVÆRT ALVORLIG»:  Luftfartstilsynets inspektører så i mai «svært alvorlig» på at Norwegian Air Shuttles base på Gatwick-flyplassen i London i tre måneder hadde vært uten ledelse - noe selskapet bestrider - med cirka 140 ansatte og 5 fly. På dette bildet fra juli i år besøker Norwegian-sjef Bjørn Kjos Gatwick-basen. Foto: Scanpix/Morten Uglum
«SVÆRT ALVORLIG»: Luftfartstilsynets inspektører så i mai «svært alvorlig» på at Norwegian Air Shuttles base på Gatwick-flyplassen i London i tre måneder hadde vært uten ledelse - noe selskapet bestrider - med cirka 140 ansatte og 5 fly. På dette bildet fra juli i år besøker Norwegian-sjef Bjørn Kjos Gatwick-basen. Foto: Scanpix/Morten UglumVis mer

Norwegians London-base slaktet i sjokkrapport fra Luftfartstilsynet

Nå krangler tilsynet og Norwegian om basen i det hele tatt hadde en ledelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Luftfartstilsynets inspeksjon av flyselskapet Norwegian Air Shuttles (NAS) base på London Gatwick den 28. mai i år endte med flengende kritikk. London-basen fyller en viktig rolle i Norwegian-sjef Bjørn Kjos' prestisjesatsing på langdistanseflyging, som Dagbladet omtalte tirsdag.

Så ille var forholdene at tilsynet kom med følgende konklusjon: «(...) vurderer Luftfartstilsynet at basen underkjennes!»

158 ansatte - 30 kvadratmeter Grunnen til det var - ifølge Luftfartstilsynets rapport - blant annet følgende:

• Basen hadde ifølge Luftfartstilsynet i tre måneder fram til mai vært uten ledelse, fordi den tidligere basesjefen for kabinbesetninger i februar ble overført til datterselskapet Norwegian Air International (NAI), før hun i slutten av mai igjen ble tilbakeført. Noen basesjef for flykapteinene var ikke ansatt.

• Selv om 81 piloter og 77 kabinansatte - ansatt i bemanningsselskaper - benyttet basen, var rommet bare på 30 kvadratmeter.

• Selskapet kunne ikke framvise dokumentasjon for verken søknad eller godkjenning for de nye fasilitetene som ble tatt i bruk i februar.

• Det kunne ikke framvises at noen risikoanalyse var gjennomført.

• Likevel hadde selskapet gjennomført internrevisjon av basen bare noen dager før Luftfartstilsynets inspeksjon - uten anmerkninger.

Tilsynet satte en frist til 20. juli med å rette opp avvikene, og påla selskapet å iverksette umiddelbare kompenserende tiltak for å sikre forskriftsmessig drift inntil forholdene var brakt i orden.

På kollisjonskurs I kjølvannet av rapporten har en sterk uenighet kommet til syne om hvilke krav som egentlig skal stilles til Norwegians London-base.

Mens Luftfartstilsynet overfor Dagbladet står fast på at NAS' London-base i tre måneder fram til mai var uten ledelse, avviser Norwegian dette blankt.

«Basen har ikke vært uten ledelse. Tvert imot: Langdistansebasen i London har vært ledet av en basesjef for de kabinansatte og en sjefpilot», skriver Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer.

- Oppfylte ikke kravet Hesthammer skriver også at «Ettersom dette har vært en sekundærbase, har vi ikke egne krav om basekaptein.»

Mye av uenigheten bunner trolig i at også Norwegian Air Shuttles (NAS) datterselskap Norwegian Air International Ltd (NAI) har en base på London Gatwick. I februar i år overtok NAI det som til da hadde vært NAS' base på London Gatwick. Dermed måtte NAS finne seg nye lokaler.

«Ettersom dette per definisjon er to ulike flyselskaper underlagt to ulike myndigheter må NAI og NAS ha selvstendige baser for virksomheten. Dette kravet har NAS ikke oppfylt før etter inspeksjonen i mai. Irske myndigheter aksepterer ikke felles baser», skriver seksjonssjef Frode Lenning i Luftfartstilsynet til Dagbladet.

Står på sitt
Men Norwegian står på sitt.

Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen opplyser at basesjefen for de kabinansatte ved NAS' langdistansebase i London har hatt denne stillingen siden 1. april 2015. Han skriver at NAI «lånte» henne mellom 1. februar og midten av mars 2015, og at dette var FØR langdistansebasen var operativ.

PÅ KOLLISJONSKURS: Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer (t.h.) og kommunikasjonsjef Lasse Sandaker-Nielsen er på kollisjonskurs med Luftfartstilsynet. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
PÅ KOLLISJONSKURS: Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer (t.h.) og kommunikasjonsjef Lasse Sandaker-Nielsen er på kollisjonskurs med Luftfartstilsynet. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Mellom april 2013 og fram til februar 2015 da NAI overtok basen fra NAS, var hun basesjef for de kabinansatte i London Gatwick.

«Hun har altså vært leder ved NAS' langdistansebase helt siden den ble etablert», skriver Sandaker-Nielsen etter å ha konferert med basesjefen om hendelsesforløpet.

- Liten forståelse Luftfartstilsynets inspektører var åpenbart ikke fornøyde med holdningene de møtte hos Norwegian i forbindelse med inspeksjonen i London i mai:

«Luftfartstilsynet erfarer at selskapets forståelse av krav til søknads og godkjenningsprosesser er svært liten og viljen til å øke samme ikke er til stede», heter det i rapporten.

Men heller ikke dette er Norwegian enige i.

«Det er vi helt uenig i. Her har det skjedd en glipp med hensyn til tidsfrister. Vi har innskjerpet rutinene våre og skal naturligvis forholde oss profesjonelt til egen dokumentasjon og myndighetenes regelverk», repliserer flygesjef Tomas Hesthammer overfor Dagbladet.

Hesthammer opplyser at «Vi har oppdatert og innskjerpet interne instrukser for å unngå at det samme skjer i framtida», på spørsmål om hvilke følger inspeksjonen fikk for driften av NAS' base (se Hesthammers øvrige kommentar i egen rammesak).

Luftfartstilsynet opplyser at saken fortsatt er under behandling, og at tilsynet av den grunn ikke kan kommentere den noe nærmere nå.