NRKs strategi og ressurser

Flere av oss ønsker et sterkt NRK. Det kan imidlertid fryktes at ledelsen er for utydelig til å forsvare bruken av ressurser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NRK har bredere mål og forpliktelser enn andre mediebedrifter. Alle er enige om det. Utsagnet er imidlertid ikke alene klargjørende.

Vi er sikkert også enige om at NRK skal bidra til å bevare norsk språk og kultur. Imidlertid trenges en nærmere presisering.

Tilsvarende henvises uklart til teknologiske utfordringer, uten dokumentasjon på at teknikken utkonkurrerer innhold. Det vises også til vern mot farlig utenlandsk påvirkning, uten at det har rot i virkeligheten at nordmenn velger bort norsk innhold.

Dårlig

NRK fremstår i dag som dårlig økonomisk drevet for å forvalte den gode hensikt uten tydelig mål og strategi. I stedet anvendes brede, generelle utsagn som begrunnelse for et hvilket som helst forslag til pengebruk.

Som eksempel ba NRK for to år siden om støtte fra staten på kr 1900000000. Hovedparten skulle brukes til digitale sendinger av NRK i bakkenett. Samtidig skulle NRK starte flere nye kanaler. Argumentene som NRK brukte var i hovedsak politisk runde formuleringer uten innhold og bedriftsøkonomiske momenter uten dokumentasjon.

Investeringer i digitalt bakkenett er også i dag aktuelt. Man hevder ukritisk at NRK må tilpasse seg den digitale fremtid, som om dette var noe entydig begrep som kan forsvare en hvilken som helst investering.

Gammel

Noen vil si at NRK her er inne på gamle tenkemåter ved å forsøke å skaffe seg kontroll over distribusjon og flest mulig kanaler, uten at dette følger som en naturlig strategi for å nå konkrete mål.

NRK vil etablere nye kanaler som kan gi fortjeneste. Her blir det et spørsmål om staten skal dekke en milliardregning for at NRK skal tjene et mindre beløp, eller endog tape på dette.

NRK synes å søke deltakelse på flest mulig områder. Dette kan ha sitt utspring i at man i NRK føler at tidligere makt er redusert. Hovedmålet for NRK bør imidlertid ikke være hensynet til seg selv og tidligere maktposisjon.

Kringkastingssjef Einar Førde har etterlyst et sterkere og mer aktivt eierskap. Lengselen etter en sterk eier synes imidlertid å føles bare når man ikke får de pengemidler en finner det for godt å kreve.

Aktiv eier

Det ville innebære en helt ny kultur for NRK å skulle forholde seg til aktivt eierskap. Det er neppe så bekvemt som man tror. I aktivt eierskap stiller eierne krav til resultater. Det er ikke NRK vant med.

Aktive eiere flest liker klare forslag til strategier og investeringer. De vil gjerne ha en analyse av hva som er inntektspotensialet, eller i NRK-sammenheng, hva man oppnår av konkrete goder for det norske folk med en slik investering.

Det er ledelsens ansvar å kommunisere med borgerne på en slik måte at de ønsker å fortsette lisens- eller annen direkte støtteordning, som NRK er avhengig av. Dette er viktigere for NRK enn å søke forretningsprosjekter som aldri kan erstatte eventuelt bortfall av direkte støtteordning.

Noen vil si at de brede mål og hensynet til norsk kultur kan ivaretas på andre måter enn ved å tildele alle penger til en som alene skal forvalte den gode hensikt. Dette er en lite påaktet utfordring for NRK. Den krever at NRK leverer konkrete resultater.

Lisensen

For øvrig bør lisensordningen avvikles, og erstattes med minst samme tildeling over statsbudsjettet, for å sikre penger for NRK i fremtiden. NRK bør ikke være skatteinnkrever. Borgernes irritasjon over spesialskatten vil bortfalle. Det vil bli lettere for NRK, om mål og strategi tydeliggjøres, å få tildelt ønskede midler over statsbudsjettet.

Det er viktig å bruke penger på kultur, og det er viktig å få oppslutning om det. NRK har muligheten for å klare dette som ingen andre. Med en god støtteordning kan man fri seg fra populisme. Journalistisk kan NRK fremstå som en modell som andre kan beundre og strekke seg etter.

I all virksomhet er det viktig å definere mål og strategi i forhold til tilgjengelige og foreslåtte ressurser. Da kan vi håpe på et sterkt og tydelig NRK som leverer ønskede resultater.