Null kontroll med år 2000-problemet

Det kan gå mot datakollaps i Staten ved årtusenskiftet. Bare 2 prosent av etatene har laget en egen beredskapsplan for å hanske krisen som kan oppstå når kalenderen viser 1. januar 2000.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I overkant av 100 000 personer i statsforvaltningen er fanget opp av en undersøkelse som er utført av arbeids- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med Statskonsult og International Quality. Formålet er å få en oversikt over hvordan staten er rustet til å møte de IT-utfordringene vi står overfor.

Nedslående

Resultatene av undersøkelsen er nedslående:

  •   Bare 30 prosent av etatene har iverksatt konkrete prosjekter for å rydde opp i sine år 2000-problemer.
  •   Mange etater tar ikke problemstillingen på alvor
  •   98 prosent har ikke utarbeidet en egen beredskapsplan, og blant disse er de store etatene
  •   Bare 20 prosent sier at de har tilstrekkelige ressursser til å takle overgangen.
  •   Bare 12 prosent har gjort en risikoanalyse

Mangler penger

Til tross for at de fleste etater opplyser at de mangler ressurser, blir det ikke satt av penger til arbeidet med å ruste opp IT-systemene. Hvert departement må selv finne ut hva de trenger, og deretter foreta de nødvendige omprioriteringer.

Ekspedisjonssjef Kasper Holand ved arbeids og administrasjonsdepartementet medgir at det er liten grunn til å glede seg over undersøkelsen. Men han nekter å gå med på at Norge kan stå overfor en krise:

- Undersøkelsen viser at de store og IT-tunge etatene er bedre forberedt til å takle tusenårsskiftet. Rikstrygdeverket er allerede i gang med testing av nye systemer, sier Holand.

Han ser imidlertid at beredskapsplanene bør styrkes.

En endelig rapport med handlingsplan vil foreligge fra departementet i mai.