Skjåk  20181014.
Bilder tatt fra politihelikopteret av flommen i Skjåk. Den store vannføringen i Ottavassdraget har satt alle fylkesveier i Skjåk under vann søndag. Samtidig er situasjonen kritisk for flere bruer i Lom og Skjåk.
Foto: Politihelikopteret / NTB scanpix
Skjåk 20181014. Bilder tatt fra politihelikopteret av flommen i Skjåk. Den store vannføringen i Ottavassdraget har satt alle fylkesveier i Skjåk under vann søndag. Samtidig er situasjonen kritisk for flere bruer i Lom og Skjåk. Foto: Politihelikopteret / NTB scanpixVis mer

NVE ba om 2,5 milliarder til flomsikring, men fikk bare 250 millioner:
- Regjeringen har sovet på vakt

Olje- og energiministeren avviser likevel underfinansiering. Han mener NVE pent får «prioritere sin bistand» til samfunnet.

- Regjeringen har sovet på vakt. De tar ikke faglige råd på tilstrekkelig alvor og innser ikke kraften i klimaendringene. Det gjør at Norge ikke er igang med den innsatsen som behøves for å ruste oss mot flom. Dessverre så vet vi at kraftigere flom og mer ekstrem nedbør er en helt sannsynlig del av framtida, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet.

Han viser til at 500 skader for til sammen 100 millioner kroner er meldt inn etter flommen, ifølge Finans Norge.

Fikk en tiendedel

Utregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at til sammen 69 steder i Norge har behov for tiltak i størrelsesorden 5 millioner kroner eller mer, til sammen rundt 2,5 milliarder kroner, ifølge NTB.

Flommen i Gudbrandsdalen har skapt voldsomme ødeleggelser og tok NVE på senga.

I regjeringens forslag til statsbudsjett fra forrige uke får NVE rundt 250 millioner kroner til skred- og flomsikringer, som bare er 10 prosent av det de selv mener det er behov for.

FLOM: Det er nå satt ned krisestab en rekke steder i Gudbrandsdalen etter at store vannmasser har flommet nedover Lom og Skjåk. Slik ser det ut søndag formiddag. Video: Karin Vange og Helene Starheimsvik/Fjuken Vis mer

År 2100

Lysbakken er opprørt, og viser til hva som skrives om flomrisiko i NVEs egen rapport:

«Forskning tilsier at Norge frem mot år 2100 vil få et varmere klima, med mer nedbør, kraftigere og hyppigere styrtregn, flere og større regnflommer, flere skred og mer overvannsproblemer i byer og tettsteder.»

Audun Lysbakken kan ikke love hvor mye mer penger SV vil gi til flomsikring enn regjeringen. Partiets alternative budsjett er fortsatt under arbeid, men i fjor bevilget SV 600 millioner kroner mer til såkalt «klimatilpasning» enn regjeringen gjorde. Dette var fordelt på fire forskjellige departement.

SV-lederen ber likevel regjeringen - uansett hvor lenge den måtte bli sittende - om å finne mer penger til flomsikring.

- Vi må ta skadene flom gjør på folks liv og eiendom på alvor, det gjør vi ikke når vi setter av mindre penger til flomsikring enn de faglige rådene. Det er helt opplagt at vi må øke satsingen på klimatilpasning og flomsikring, om vi skal unngå så store ødeleggelser som vi gang på gang ser.

Ny flom, gammel kritikk

I Skjåk ble 77 personer evakuert fra sine boliger på grunn av vannmengdene. Litt før klokka sju mandag morgen opplyste kommunen på sine nettsider at flommen ser ut til å ha nådd toppen, og at den nå er på retur.

Regjeringen ble i også i vår kraftig kritisert for nivået på pengestøtten til NVEs arbeid mot flom, ras og skred. Men budsjettposten ble ikke økt i revidert budsjett i mai. Også den gang reagerte SV på regjeringens prioriteringer, og fikk støtte fra MDG.

Men noen måneder senere får altså NVE fortsatt ikke pengene de ber om for å sikre Norge mot flom.

Søviknes erkjente «stort behov»

12. mai i år erkjente daværende olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) behovet for bedre flomsikring i Norge.

- Det er uten tvil et stort behov for mer flomsikring i Norge, men dette er et langsiktig arbeid, sa Søviknes til NTB.

Kjell Børge-Freiberg (Frp), som siden har overtatt Søviknes' statsrådpost, mener regjeringen har fulgt opp. Han mener at NVE bare må «prioritere» pengene de får av regjeringen.

- Bevilgningene i årets budsjett er høyere enn i fjor. Vi vet at det er store behov der ute. Dette er imidlertid også et langsiktig arbeid, og NVE må prioritere sin bistand til kommunene slik at samfunnet får mest mulig igjen i form av redusert risiko for skader. Det tar i tillegg tid å planlegge og bygge sikringstiltak. Når det gjelder flommen i Oppland og på Vestlandet, er det for tidlig å si noe om skadeomfanget nå, sier Freiberg til Dagbladet.

Han avviser at regjeringen har «sovet på vakt», slik Lysbakken sa det, og ikke prioritert flomsikring.

- Bevilgningene fra denne regjeringen har siden tiltredelsen vært betydelige på dette området, og langt høyere enn under den rødgrønne regjeringen SV var en del av. Denne regjeringen tar folks trygghet på alvor og vil fortsette å prioritere dette arbeidet, sier olje- og energiministeren.