NVE frarår NSBs søknad om økte lekkasjer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilrår ikke økte lekkasjer under Lutvann i Romeriksporten. Direktoratet mener også at permanent tetting er å foretrekke i Puttjernssonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

16. november søkte NSB Gardermobanen NVE om lov til å lempe på kravene til tetting av lekkasjene i Romeriksporten. De ønsket å ta Romeriksporten i bruk fra 1. juli 1999 for å spare 150 millioner kroner.

NSB Gardermobanen ønsket å heve lekkasjegrensen under Lutvann fra 400 liter per minutt til 500 liter i minuttet. Fra Puttjern ønsket de å fordoble utslippstillatelsen, og montere et vanninfiltrasjonsanlegg for å holde grunnvannstanden stabil. NVE sier at det gjeldende konsesjonsvilkåret for sonen under Puttjern må endres hvis man skal bruke et slikt anlegg.

NVE sendte onsdag sin innstilling om Romeriksporten til Olje- og energidepartementet. Det er opp til regjeringen å avgjøre om det blir tillatt med økte lekkasjer i Romeriksporten.

NTB