LEGGES I KABEL: Ifølge en foreløpig skisse skal til sammen 350 meter med høyspentkabel legges mellom sjøen og husene på prinsesse Märtha Louises hytteeiendom Bloksberg på Hankø. Den skal erstatte høyspentlinja som sees i høyre kant av dette bildet fra 2016. Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet
LEGGES I KABEL: Ifølge en foreløpig skisse skal til sammen 350 meter med høyspentkabel legges mellom sjøen og husene på prinsesse Märtha Louises hytteeiendom Bloksberg på Hankø. Den skal erstatte høyspentlinja som sees i høyre kant av dette bildet fra 2016. Foto: Lars Eivind Bones/DagbladetVis mer

Skal legge 350 meter høyspentkabler på Märtha Louises Hankø-eiendom

Ny Bloksberg-eier får 350 meter høyspentkabler på kjøpet

Hafslund Nett fikk det travelt da de oppdaget at prinsesse Märtha Louise skulle selge Bloksberg.

Hos Hafslund Nett fikk de det travelt, da Se og Hør den 14. august meldte at prinsesse Märtha Louise vil selge sin hytteeiendom Bloksberg på Hankø.

Strømdistributøren ville slippe forhandlinger med nye eiere, etter å ha forhandlet fram en avtale om å legge drøyt 350 meter med høyspentkabler.

- Vi hadde en muntlig avtale med sekretæren til Märtha Louise før sommeren. Da vi så at eiendommen skulle legges ut for salg, fikk våre saksbehandlere tinglyst den, forklarer kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett.

LANDSTED: Märthas landsted Bloksberg på Hankø. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
LANDSTED: Märthas landsted Bloksberg på Hankø. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Bygge- og planteforbud

Kablene skal gå i to kabeltraseer i en lengde av 175 meter, og erstatter høyspentlinjer som i dag går over et hjørne av eiendommen.

Den høyspente strømmen kommer over til Hankø via en sjøkabel fra land, til et punkt rett ved Bloksberg.

- Vi har initiert denne løsningen, for å få en sikrere strømforsyning ut til Hankø, sier Schau til Dagbladet.

Han sier at kablene vil gjøre strømforsyningen mindre utsatt for vær og vind.

SELGER BLOKSBERG: Prinsesse Märtha Louise har satt bort salget av Bloksberg til mekler Torbjørn Ek. Her er hun etter sitt første travløp som kusk på Bjerke Travbane i september i år.
Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix
SELGER BLOKSBERG: Prinsesse Märtha Louise har satt bort salget av Bloksberg til mekler Torbjørn Ek. Her er hun etter sitt første travløp som kusk på Bjerke Travbane i september i år. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix Vis mer

Avtalen om høyspentkablene ble undertegnet 26. august, av Märtha Louise eller en representant for henne (navnet er sladdet fordi det offisielt ikke opplyses hvem som eier Bloksberg).

Den setter forbud mot «bygging, beplantning eller oppfylling av masse på eller nær ved Kabelanlegget, som kan være til skade eller hinder for vedlikeholdet av anlegget».

- Ikke sjenerende

Mekler Torbjørn Ek, som håndterer salget for prinsesse Märtha Louise, har ikke kommentert Dagbladets spørsmål, blant annet om hvordan kabelanlegget vil innvirke på verdsettelsen av eiendommen.

Han har heller ikke svart på Dagbladets spørsmål om hvordan det går med salget av Bloksberg.

«Dette har vi ikke noen kommentarer til», skriver prinsessens agent og talsperson Carina Scheele Carlsen.

Morten Schau svarer slik på om kablene vil være sjenerende på noen måte:

- Nei. Stort sett er grunneiere mer fornøyd med å ha det som kabling.

Han forteller at kabeltraseene vil bores ut gjennom fjell og vil gå noen meter under bakken, i cirka tre meters høyde over havflaten. Byggestart er planlagt denne høsten.

TAUS: Kjendismekler Torbjørn Ek har ikke kommentert hvordan det går med salget av prinsesse-eiendommen Bloksberg. Foto: Advokat Ek
TAUS: Kjendismekler Torbjørn Ek har ikke kommentert hvordan det går med salget av prinsesse-eiendommen Bloksberg. Foto: Advokat Ek Vis mer

«Totalt 4 grunneiere vil bli berørt», skriver Schau i en tekstmelding til Dagbladet.

Han har ikke opplysninger om kostnaden med å legge 350 meter kabel, men opplyser at hele prosjektet har en kostnadsramme på 3,5 millioner kroner.

- Ikke nevneverdig helserisiko

En eventuell helserisiko ved høyspenningskabler vil ikke Morten Schau uttale seg om.

«Hafslund Nett er ikke eksperter på helserisiko. Her forholder vi oss til landets fremste ekspertise Statens strålevern», skriver Schau.

- Det er ikke noen større risiko enn om det hadde gått i lufta, men magnetfeltet rett over nedgravde kabler vil være noe høyere. Det vil avhenge av dybden på traseen og strømstyrken, sier Gunnar Saxebøl, fagdirektør i Statens strålevern, til Dagbladet.

Han forklarer at spenningsnivået på lokale/regionale høyspentnett gjerne er 22 kilovolt, mens spenningen i nasjonale høyspentlinjer er mange ganger høyere.

- Med 22 kilovolt er det snakk om brøkdelen av en mikrotesla, sier han.

Ifølge Saxebøl er det ikke nevneverdig helserisiko ved en slik eksponering. Hafslund Nett opplyser at spenningen på Hankø-kablene blir 18 kilovolt, og strømstyrken fra 10 til 50 Ampere.

- Fjell beskytter lite

Mikrotesla (µT) er måleenheten for magnetisk feltstyrke. Grenseverdien for helserisiko for befolkningen er 200 µT, opplyser Saxebøl.

I rapporten «Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg» fra 2005, som Saxebøl ledet arbeidet med, står det at magnetfeltet rett over et jordkabelanlegg er det dobbelte eller mer sammenliknet med feltet rett under en luftledning med samme spenning og strømstyrke, på grunn av kortere avstand. Feltene avtar derimot raskere ut til sidene.

- Så fjell beskytter altså ikke mot strålingen?

- Egentlig lite. Avstanden og strømstyrken er det avgjørende, sier Saxebøl til Dagbladet.