Ny dagsorden mot atomvåpen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter en høst der arbeidet mot atomvåpen dels har stått stille, dels har vært preget av store tilbakeslag, skal FNs generalforsamling i neste måned behandle et nytt resolusjonsforslag som tar til orde for en ny agenda for atomnedrustning og mot spredning av kjernevåpen. Sverige er en av forslagsstillerne bak det såkalte New Agenda Coalition-initiativet, som er ment å sette fart i kampen for en total og hurtig eliminering av den globale atomtrusselen. Trass i kraftig press fra USA, valgte 13 NATO-land, blant dem Norge, å stemme avholdende da en tidligere versjon av resolusjonen var til behandling under fjorårets generalforsamling. Ingen NATO-land torde å stemme for resolusjonen.
  • Denne uka har en rekke tunge organisasjoner i norsk samfunnsliv bedt Stortinget sørge for at regjeringen i år stemmer for forslaget. En delegasjon ledet av generalsekretær Stig Utnem i Mellomkirkelig råd ba torsdag stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl om å gjøre sitt for at resolusjonen får norsk støtte. Det samme kravet har Legeforeningen, Lærerlaget, Sykepleierforbundet, Fellesforbundet og Senterungdommen stilt direkte overfor utenriksminister Knut Vollebæk. Nei til atomvåpen og Leger mot atomvåpen står naturligvis også bak kravet.
  • Dette massive presset må regjeringen og Stortinget ta på alvor. De siste to årene har både mellompartiene og Arbeiderpartiet vist en atskillig mer lunken holdning til atomvåpen-spørsmål enn det et overveldende flertall av deres velgere ønsker. Atomnedrustning har vært langt nede på den politiske dagsordenen. Styrkeoppbygningen foran krigen i Kosovo har bidratt til å svekke evnen til selvstendig og rasjonell tenkning også på dette området. For regjeringen er kjernefysisk nedrustning blitt ett av mange områder der den har funnet det best å ligge lavt. Nå når Bondevik og Jagland har greid å samle seg om et budsjettopplegg, bør de også være i stand til å ta seg kraftig sammen i saker som gjelder hele menneskeheten, ikke bare framtida til en skjør regjeringskoalisjon.