120 KILO: - Jeg pleier å si litt spøkefullt å si at de jeg tar knyttet til fiskefusk og fiskekrim, de får 120 kilo og 194 cm etter seg døgnet rundt. Og det har jeg tenkt å etterfølge!, sier ny fiskeriminister Harald T. Nesvik til Dagbladet. Foto: Nina Hansen/Dagbladet
120 KILO: - Jeg pleier å si litt spøkefullt å si at de jeg tar knyttet til fiskefusk og fiskekrim, de får 120 kilo og 194 cm etter seg døgnet rundt. Og det har jeg tenkt å etterfølge!, sier ny fiskeriminister Harald T. Nesvik til Dagbladet. Foto: Nina Hansen/DagbladetVis mer

Ny fiskeriminister: - De som driver fusk får 120 kilo og 194 cm etter seg døgnet rundt

Kampen mot bakmennene skal prioriteres, lover den ferske fiskeriministeren, Harald T. Nesvik (Frp).

- Jeg pleier å si litt spøkefullt å si at de jeg tar knyttet til fiskefusk og fiskekrim, de får 120 kilo og 194 cm etter seg døgnet rundt. Og det har jeg tenkt å etterfølge!

Det sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) til Dagbladet etter sju uker i statsrådsstolen. Mandag åpnet han en stor konferanse mot fiskerikriminalitet i København. 300 eksperter fra statsministere, fiskeriministere, myndigheter, internasjonale organisasjoner, akademikere, representanter for toll, grensekontroll og politimyndigheter skal diskutere fiskerikriminalitet. Målet å se på hvordan man kan komme bakmennene til livs.

Krim på alle plan

- Jeg er engasjert i dette temaet og har tatt det opp fra dag én som fiskeriminister. Vi må forfølge dem som driver ulovlig. Vi snakker ikke bare om uregulert fiske, men om kriminalitet på alle plan, sier Nesvik.

Han viser til at ulovlig og uregulert fiske truer matforsyningen i mange land, og i tillegg kan være knyttet opp mot narkotikaomsetning, menneskehandel og våpensmugling. Han mener det er manglende internasjonal forståelse for mangfoldet i denne kriminaliteten.

- Dette er et internasjonalt problem med grenseoverskridende bestander og handel på tvers av landegrenser.

Nesvik ønsker at Norge skal ta en større rolle i kampen mot fiskerikriminalitet, uten at han har konkrete, nye forslag å legge på bordet.

- Norge ønsker å ta en større rolle, og vi mener vi har noe å bidra med. Det viktigste er å skape en internasjonal forståelse for problemet.

- Hvem forstår ikke problemet?

- Verken FN-systemet eller andre fora har tatt godt nok inn over seg erkjennelsen av at kriminalitet på havet kan influere ting på land - som menneskehandel, narkotika og våpensmugling, sier Nesvik, og fortsetter:

- Vi må få en større anerkjennelse i FN. Det er ekstremt viktig knyttet til dette symposiet.

Norsk fiskekrim

Nesvik er ikke blind for at fiskerikriminalitet også foregår i Norge.

- Det er ikke lenge siden vi hadde forfalskning av attester. Vi har hatt saker med svart omsetning av fisk og ulovlig utsatte teiner. Jeg har hatt et møte med Riksadvokaten for å se på hvordan vi bedre kan ta dem som driver ulovlig. Det går jo utover dem som driver lovlig.

Norge eksporterer sjømat for nesten 100 milliarder i året, ifølge offisielle tall. På fiskerimessen i Trondheim i august kom det fram at forskere i Nofima for første gang undersøker påstandene om omfattende ulovlig fiskeeksport fra Norge, i form av at næringen eksporterer langt mer enn fiskerne rapporterer til myndighetene.

- Det går tilsynelatende mer fisk ut av Norge enn det som kommer inn over kaikanten, sa forsker Patrick Sørdahl i Nofima til Dagens Næringsliv under fiskerimessen. Kartleggingen er ikke ferdig.

Store penger

På verdensbasis sier et estimat fra rapporten «Chasing Red Herring», 2017, at så mye som 23,5 milliarder amerikanske dollar forsvinner til uregulert og ulovlig fiske hvert år. På toppen kommer kostnader ved skattekriminalitet, menneskehandel og andre lovbrudd.

Ifølge Fiskeridepartementet er det antatt at så mye som 20 prosent av fisken på markedet i dag blir fanget ulovlig.