Ny fri rettshjelpsordning skal hjelpe fedrene

Justisministeren venter storm av barnekrangler.

NYE TILTAK: Justisminister Knut Storberget håper den nye rettshjelpsordningen vil hjelpe fedrene i barnekrangler. Foto: Lise Åserud / SCANPIX
NYE TILTAK: Justisminister Knut Storberget håper den nye rettshjelpsordningen vil hjelpe fedrene i barnekrangler. Foto: Lise Åserud / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet.no): Det er knapt noe vi krangler så mye om som barnefordeling, og nå kommer tilpasningen av fri rettshjelpsordningen som har til hensikt å hjelpe fedre som krangler om samvær med barna.

Det er omfattende endringer på gang når det gjelder fri rettshjelp. Stortingsmeldingen er klar, og justisminister Knut Storberget legger meldingen fram for Stortinget 15. juni.

De viktigste endringene er at lavterskeltilbudet skal utvides til å gjelde alle landets kommuner, og at lønnsbegrensningene er hevet slik at 600 000 nye norske husstander kommer inn under ordningen.

- Jeg har selv, som advokat, sett hvordan mange fedre representerer seg selv i barnefordelingssaker. Nå har vi fått inn likestilling som en del av fritaksgrunnlaget, og det vil kunne bidra til at en rekke fortvilte fedre, som kjemper for samvær med barn etter skilsmisse, vil kunne få den hjelpen de trenger, sier justisminister Knut Storberget til dagbladet. no

Prøveordningen for fri rettshjelp, som ble innført i 2002, omhandlet 24 kommuner. I disse kommunene har alle enslige som tjener under 246 000 kroner, og par som til sammen tjener under 360 000 kroner, krav på hjelp fra den juridiske lavterskeltilbudet. I Stortingsmeldingen som nå kommer er disse beløpene hevet til 325 000 kroner for enslige og 600 000 kroner for par.

Makspris på advokathjelp
I forslaget foreslår justisdepartementet at alle som tjener under disse minstegrensene skal få juridisk hjelp. I tillegg skal de få hjelp til å skaffe seg ytterligere juridisk hjelp. Advokathonoraret skal for alt arbeid som utføres være 870 kroner timen.

- Det kaller jeg makspris. Vi må satse på at reformen er gjennomført i løpet av neste stortingsperiode, og jeg vil også legge til at regjeringen i Soria Moria-erklæringen lovte å innføre makspris for juridisk assistanse. Det gjør vi nå, sier Storberget.

I stortingsmeldingen foreslår departementet at det innføres graderte egenandeler. De som har minst lønn, betaler minst egenandel. Mens de som tjener mest, må betale 90 prosent i egenandel.

- De som tjener mest får en times gratis hjelp, de får en makspris. Men må betale gradert egenandel. Her må jeg også legge til at det foreslås, etter finsk modell, et fradrag på 20 000 kroner pr. barn inntil tre barn. Hvilket innebærer at for de som har tre barn, så kan man trekke fra 60 000 kroner på bruttolønna som er beregningsgrunnlaget, sier Knut Storberget.

Komme tidlig inn i sakene
I forslaget er det også tatt inn flere nye, og moderne, sakskomplekser som nå gir rett til mer fri rettshjelp. Likestilling, barnebortføring, arbeidsrettslige forhold som omhandler avtaler og lønn og noe tydelige forbrukersaker kommer inn under fritakskriteriene.

- Det viser seg at 56 prosent av sakene som behandles i prøveordningen gjelder barnefordeling. Dette tar vi opp i de nye retningslinjene. I tillegg til å gi trygg, juridisk bistand, så vil vi også øke bruken av mekling. Erfaring viser at det å komme tidlig inn i mange av de pågående tvistene ofte gir kjappe og gode løsninger. All erfaring tilsier at det ofte er bedre med et godt forlik enn en feit prosess. Og det nye systemet gjør også at brukerne får en langt bedre oversikt over hva en juridisk prosess koster og kan forholde seg til det, sier justisminister Knut Storberget til dagbladet.no.

• Helse- og sosialsaker: Hjelp til å vurdere og påklage vedtak innenfor disse sektorene.

• Arbeidsforhold: Hjelp dersom en mener å ha krav på lønn, opprettholdelse av avtaler. Eller en vurdering av om et arbeidsforhold består eller ikke.

• Barnebortføring: Et stadig økende problem. Her får den som sitter tilbake juridisk hjelp til å vurdere rettslige skritt dersom den ene parten forsvinner med felles barn.

• Forbrukersaker: Saker som er vunnet i forbrukernemnd. Her kan man få hjelp til å ta prosessen videre, eller mekle seg fram til en juridisk løsning.

• Likestillingssaker: Hjelp i saker der likestillingsombudet anbefaler klager å ta prosess.

• Gjeldssaker: En liten utvidelse av dagens ordning, som innbefatter tvist om eksistens av krav, størrelse på krav og inndriving av krav.

- To tredjedeler av dem som fikk hjelp under den gamle ordningen fikk løst sitt problem i løpet av den gratis veiledningstimen. Jeg er helt sikker på at de nye forskriftene vil hjelpe mange, sier justisminister Knut Storberget.