Ny giv for nedrustning

Foran Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen i vår var det mange som fryktet at ikke-spredningsregimet ville rakne og at en kunne glemme ambisjonene om en atomvåpenfri verden. Helt uventet kom imidlertid konferansen frem til et enstemmig sluttdokument.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sluttdokumentet fra Ikke-spredningskonferansen inneholder bl.a. et handlingsprogram for full atomnedrustning. De fem store atomvåpenstatene gir her en utvetydig garanti om å eliminere sine atomvåpenarsenaler, skjønt uten å forplikte seg til noen tidsplan. I FN i høst fulgte syvlandsgruppen, New Agenda Coalition, opp med å bygge hele handlingsprogrammet inn i sin resolusjon for full atomnedrustning. Ved avstemningen 1. november stemte 146 for, 3 mot og 8 avsto. Alle NATO-landene stemte for, unntatt Frankrike som avsto. Bare India, Pakistan og Israel stemte mot. Kina stemte for og Russland avsto. USAs ambassadør Robert Grey sa i sin stemmeforklaring i FN at sluttdokumentet fra Tilsynskonferansen «er lyset som leder oss i våre anstrengelser for ikke-spredning og nedrustning av atomvåpen».

Ny bevegelse

Hva kan så Norge gjøre for å følge opp? I Stortingets spørretime 1. november, få timer før avstemningen i FN, kunngjorde utenriksminister Thorbjørn Jagland at Norge ville stemme ja til New Agenda Coalition-resolusjonen og arbeide for en bred tilslutning - også fra våre allierte i NATO. «Ny Agenda-landenes konstruktive oppfølging av Ikke-spredningskonferansen styrker våre forventninger om at det vellykkede resultatet fra konferansen vil skape ny giv i det internasjonale nedrustnings- og ikke-spredningsarbeidet. Utfordringene er imidlertid mange. Vi må først av alt bidra til å skape en ny bevegelse i forhandlingene under Nedrustningskonferansen i Genhve.»

Dilemma

Det finnes også andre nærliggende utfordringer. NATO-landene har gjennom sin tilslutning til sluttdokumentet fra Ikke-spredningskonferansen og resolusjonen fra New Agenda Coalition kommet opp i et dilemma. Samtidig som alle medlemslandene enkeltvis har forpliktet seg til et program for full atomnedrustning, fastholder deres felles strategiske konsept at atomvåpnene er fundamentale for å bevare freden og essensielle for alliansens sikkerhet.

Vi tar Jagland på alvor når han i spørretimen sier at «Kjernefysisk nedrustning er en av de viktigste oppgavene på den internasjonale politiske dagsorden, og derfor en høyt prioritert oppgave for Regjeringen». Dermed håper vi at han også vil gå aktivt inn for å bringe NATOs atomstrategi i pakt med de forpliktelser medlemslandene nå har påtatt seg.

Et naturlig første skritt kan være å innføre juridisk bindende garantier om ikke å bruke atomvåpen mot land som ikke selv har atomvåpen. Norge var sterkt medvirkende til at det i sluttdokumentet fra Ikke-spredningskonferansen ble tatt med en paragraf om slike juridisk bindende sikkerhetsgarantier overfor atomvåpenfrie land tilknyttet Ikke-spredningsavtalen. En garanti om ikke-førstebruk ville vært mer omfattende ved også å gjelde atomvåpenstatene imellom. Juridisk bindende sikkerhetsgarantier vil likevel ha stor betydning ved å redusere faren for at flere land skaffer seg atomvåpen.

Også New Agenda Coalition-resolusjonen har en paragraf om juridisk bindende sikkerhetsgarantier. I en separat avstemning om denne stemte 151 for, inkludert Frankrike og Russland. Bare India, Pakistan, Israel og Cuba, som står utenfor Ikke-spredningsavtalen og derfor ikke ville omfattes av garantien, stemte mot. Ingen avsto. Så lenge alle NATO-land stemte for denne paragrafen, burde alliansen følge dette opp i forbindelse med den gjennomgangen av sitt arbeid for tillitsskapende tiltak, verifikasjon, ikke-spredning og rustningskontroll/nedrustning som ble vedtatt på toppmøtet i Washington ifjor.

Pådriver

Norge har, spesielt det siste året, vært en pådriver for atomnedrustning innad i NATO gjennom sin aktive rolle i NATO-5 (Norge, Belgia, Nederland, Tyskland og Italia). Vi venter derfor at den norske regjering nå går inn for juridisk bindende sikkerhetsgarantier også i NATO-sammenheng.