Ny kraft-bombe

Regjeringen kan vente seg kraftig bråk fra miljøbevegelsen etter at den har gitt Statkraft velsignelse til å bygge ut Nordlands største laksevassdrag, Beiar-vassdraget. En samlet opposisjon på Stortinget beklager Ap's hastevedtak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Både Bellona og aksjonen Spar Saltfjellet truer i første omgang med å gå til rettslige skritt for å stanse utbyggingen. Det er også ventet kraftige demonstrasjoner i kjølvannet av Ap's utbyggingsvedtak.

- Jeg mener vi har en sak som vil stå seg godt i rettsapparatet, sier Frederic Hauge i Bellona til Dagbladet.

Venstres energi- og miljøtalsmann, Gunnar Kvassheim, beklager regjeringens hastverk.

- Mye tyder på at regjeringen valgte å få saken avgjort da det avtegnet seg et flertall på Stortinget som ønsket å få saken belyst på nytt, sier han.

Skjebnevedtak

Etter måneder og år med usikkerhet ble elvas skjebne avgjort i statsråd 5. mai. Da fikk Statkraft ja fra Ap-regjeringen til å bygge ut Beiar-vassdraget. Det betyr at Statkraft i løpet av våren kan starte arbeidet med å regulere Tollåga og demme Ramskjellvatnet sju meter opp.

Når arbeidet er ferdig, skal anlegget produsere beskjedne 184 GWh. Miljøvernminister Siri Bjerke så seg ikke i stand til å oppfylle stortingsflertallets og miljøbevegelsens krav om å vurdere miljøkonsekvensene før utbyggingen starter.

- Selv om vi ser på de nye opplysningene om de miljømessige konsekvensene av Beiar-utbyggingen, har vi ikke funnet grunn til å kreve ny konsekvensutredning, sier statsråd Bjerke til Dagbladet.

Hun mener konsekvensutredningen fra 1979 holder i lange baner.

- Jeg beklager regjeringens hastverk. Etter Høyres mening burde det vært gjennomført en ny konsekvensutredning, en utredning som også måtte ta villaksproblematikken på alvor. Jeg minner om at man i dag stiller langt strengere miljøkrav ved slike utbygginger enn man gjorde i 1979, sier Høyres miljø- og energipolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, til Dagbladet.

For seint

- Ettersom saken er avgjort i statsråd, er hele opposisjonen spilt sjakkmatt, sier Sanner.

Ifølge olje- og energiminister Olav Akselsen er det ikke mulig å omgjøre beslutningen.

- Nei, jeg ser ikke at denne utbyggingen lar seg stanse nå, sier Akselsen. Han legger til at Statkraft fikk konsesjon til utbygging i 1988.

- Min jobb som statsråd går blant annet ut på å sørge for at Stortingets vedtak blir gjennomført, sier han.

Redningsaksjon

Samfunnet har brukt store summer på å redde Beiarelva etter at den ble angrepet av Gyrodactylus på 80-tallet. Laksen ble nesten utryddet. I 1994 ble elva rotenonbehandlet for å få fjernet lakseparasitten. Først i år kan elva friskmeldes. Nå har Ap-regjeringen trykt på startknappen for en utbygging som langt på vei vil tørrlegge elvas viktigste gyteområder.

per.ellingsen@dagbladet.no