Norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD)

Ny krisedag for norsk barnevern

Norge dømt i to nye barnevernssaker i Strasbourg.

Video: Dagbladet TV Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I dag er det avsagt to nye barnevernsdommer mot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.

En av dommene er i den betente tvangsadopsjonssaken til Terje og Merlita fra Vestnes i Møre og Romsdal, som Dagbladet tidligere har omtalt.

Fødselsdepresjon

Etter at hun fødte en sønn i 2008, fikk Merlita en alvorlig fødselsdepresjon.

Også barnefar Terje slet psykisk på den tida, og paret var ikke i stand til å ta vare på gutten.

Til tross for at sakkyndige seinere har vurdert paret å ha god nok omsorgsevne, bestemte Høyesterett 30. januar 2015 at gutten skulle adopteres bort til fosterforeldrene fordi båndene hans til fosterforeldrene var blitt så sterke at det ville være skadelig å flytte ham derfra.

- Høyesterett fant at adopsjon var til barnets beste, og at tiltaket derfor ikke krenket foreldrenes rett til familieliv etter EMK artikkel 8, har advokat Henrik Vaaler hos Regjeringsadvokaten tidligere uttalt til Dagbladet.

TVANGSADOPSJON: Sønnen til Terje og Merlita fra Vestnes i Møre og Romsdal ble adoptert bort til fosterforeldrene. Nå er Norge dømt for brudd på menneskerettighetene. Foto: Siv Johanne Seglem
TVANGSADOPSJON: Sønnen til Terje og Merlita fra Vestnes i Møre og Romsdal ble adoptert bort til fosterforeldrene. Nå er Norge dømt for brudd på menneskerettighetene. Foto: Siv Johanne Seglem Vis mer

Nå er Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i saken til Terje og Merlita.

EMD finner det ikke tilstrekkelig at paret, selv etter tvangsadopsjonen, har fått to samvær i året med sin sønn, og dømmer Norge til å betale 35000 euro i erstatning.

- Domstolen anser at det i saksgangen ikke ble tillagt tilstrekkelig vekt på målet om at en omsorgsplassering skal være midlertidig med tanke på at familien gjenforenes og at man ikke tok nok hensyn til til den positive plikten staten har for å iverksette tiltak for å legge til rette for familiegjenforening så raskt som mulig, heter det i den ferske dommen.

- Vi er veldig glade for denne dommen, etter å ha kjempet mot barnevernet i 12 år, sier Terje til Dagbladet og legger til:

- Nå håper vi at dommen i Strasbourg skal føre til at vi får mer samvær med vår sønn, slik at vi lærer ham bedre å kjenne.

EMD-STORM MOT NORGE: Saken til Trude ble tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen i desember 2015. Siden er ytterligere 35 norske barnevernssaker satt under lupen i Strasbourg. Video: Siv Johanne Seglem og Asle Hansen Vis mer

Svensk borger

I dag falt det også dom i en annen norsk barnevernssak som omhandler en svensk borger som ble fratatt sine tre sønner av barnevernet i 2013.

I 2015 fikk han ett barn tilbake, men lagmannsretten bestemte at de to andre skulle forbli i fosterhjem.

Høyesterett opprettholdt beslutningen i 2015.

Også i denne saken er Norge nå dømt for menneskerettsbrudd i EMD, og Norge er dømt til å betale 25000 euro i erstatning.

- Sett i lys av omstendighetene i saken som helhet, er domstolen av den oppfatning at myndighetene, i sin behandling av saken, ikke har vist at de har oppfylt sine forpliktelser i henhold til artikkel 8 i Den europiske menneskerettskonvensjon (EMK). Myndighetenes inngripen i retten til familieliv var ikke innenfor det som var «nødvendig i et demokratisk samfunn» etter EMK artikkel 8, heter det i dommen.

- Jeg har ikke rukket å lese dommen enda, men dette er veldig bra, ja, veldig positivt, sier svenske Dan, barnefaren i saken, til Dagbladet.

Begge dommene EMD har avsagt mot Norge i dag er enstemmige.

36 saker

Siden desember 2015 har Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) tatt hele 36 norske barnevernssaker til behandling.

Til nå har det falt dom i ni saker. Norge er dømt i sju og frikjent i to.

VANT OVER STATEN: Ken og Vibeke vant over staten i Strasbourg. Saken er den niende av hele 35 norske barnevernssaker som er tatt til behandling i Menneskerettsdomstol siden desember 2015. Reporter: Asle Hansen / Dagbladet Vis mer

Gjennom tidligere dommer har Menneskerettsdomstolen slått fast at norsk samværspraksis etter omsorgsovertakelse er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Når barn bllir plassert under offentlig omsorg i Norge, blir det ofte vudert at plasseringen skal være langvarig. Som følge av dette, har foreldre gjerne fått bare mellom to og seks samvær i året med sine barn.

EMD har slått fast at dette ikke er tilstrekkelig for å opprettholde god tilknytning mellom foreldre og barn.

Resultatet kan bli at foreldre, som i løpet av prosessen har vist seg å kunne gi god nok omsorg, likevel ikke får barna hjem igjen fordi tilknytningen til fosterhjemmet er blitt sterkt og tilknytningen til foreldrene er brutt.

Dette medfører en krenkelse av artikkel 8 i EMK, har EMD slått fast.

Norge har også i flere dommer fått kritikk for at det ikke er lagt til rette for tilbakeføring til biologisk foreldre, der det er mulig og slik loven krever.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer