Ny ledelse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag skal styret ved Universitetet i Oslo drøfte forslag til nye ledelsesformer ved enkelte institutter, fakulteter og universitetet selv. Spørsmålet er: Skal man opprettholde den tradisjonelle ordningen der den faglige ledelsen blir valgt eller skal man ansette ledere. En endring i dette vil ha store følger for den aktivitet som drives på universitetet, både forskningen og undervisningen.

Universiteter og høgskoler i Norge har en todelt ledelse, en administrativ som er ansatt og en faglig som er valgt. Kravet om å innføre en modell med ansatte ledere på alle nivåer begrunnes med at det er behov for «enhetlig» ledelse. Med ansatt leder, trenger man ikke todelingen. Dermed styrkes den interne ledelse samtidig som det på toppen vil være en klarere styringslinje fra departementet. Men det er langt fra opplagt at de behovene som anføres blir oppfylt med en slik inngripende reform i et velprøvd demokratisk styringssystem. I alle fall vil det svekke den valgte del av ledelsen som har som en viktig oppgave å stå vakt om den akademiske frihet. Universitetet er ingen fabrikk.