Ny medisin kan redde tusener

Et helt nytt legemiddel gir legene nytt håp i kampen mot infeksjoner som ikke lar seg behandle med vanlige antiobiotika. Middelet har vært prøvd i Norge, og resultatene er lovende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Legemiddlet Zyvoxa er det første nye antibiotikum på flere tiår. Her i landet har Zyvoxa allerede blitt prøvd ut på pasienter. Preparatet er ikke registrert som legemiddel her i landet, og legene har derfor måttet søke om registreringsfritak for hver pasient. Og så langt har det nye legemiddelet vært en suksess:

- Vi prøvde Zyvoxa for et halvt år siden og er i ferd med å gjennomføre enda et klinisk prøveprosjekt. Resultatene så langt er svært gode., sier Oddbjørn Brubakk, avdelingsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus til Dagbladet :på nettet.

Dette betyr et stort skritt videre i kampen mot bakterieinfeksjoner som ikke lar seg behandle med de typer antibiotika som legene har til rådighet i dag. Slike bakterier, som betegnes som multiresistente eller totalresistente bakterier, er et stadig økende helseproblem på verdensbasis.

Også i Norge er problemet økende. De vanligste infeksjonene som skyldes multiresistente bakterier her i landet, er tuberkolose og stafylokokkinfeksjoner. Stafylokokker er bakterier som kan angripe nesten alle organer i kroppen - for eksempel lunger, hjerne, lever, hjerte bein og hud - og gi dødelige infeksjoner.

Også tilfeller av infeksjoner med multiresistente enterokokker har vært registrert her i landet. Enterokokker angriper urinveiene og kan spre seg derfra til blodsystemet og hjertet, der det kan oppstå infeksjoner.

- Zyvoxa har vist seg å være et utmerket middel mot alle disse bakteriene, sier Bjørn Myrvang, overlege ved samme avdeling.

Noe av det verste som kan skje ved et sykehus, er at bakterier som ikke lar seg stoppe av antibiotika, kommer ut av kontroll og sprer seg. I Norge har antallet infeksjoner fra multiresistente bakteriestammer økt de siste årene.

- Dette antibiotikumet er et viktig framskritt i kampen mot multiresistente bakterier. Dette er et kappløp som vi må vinne, ellers kan det gå riktig galt, sier Myrvang.

Pasientene som er blitt behandlet med det nye middelet, er pasienter med alvorlige infeksjoner som ikke har latt seg behandle med de registrerte antibiotikapreparatene.

- Vi har brukt preparatet bare i tilfeller der det har vært eneste behandlingsalternativ, for eksempel mot multiresistente tuberkolosebakterier, sier Brubakk.

Tuberkolose er en av sykdommene som tar flest liv på verdensbasis. I de siste årene har tuberkolose blitt et stadig større problem i Afrika og Øst-Europa fordi bakteriene er blitt mer motstandsdyktige mot alle kjente antibiotika.

Det ligger an til at amerikanske Food and Drug Administration, USAs legemiddelkontroll, vil godkjenne legemiddelet Zyvoxa. Den aktive ingrediensen i Zyvoxa er stoffet linezolid. Det er legemiddelgiganten Pharmacia & Upjohn som har utviklet det nye antibiotika-preparatet.