Ny olje- og miljørapport: - Skremmende systemsvikt

Riksrevisjonen kritiserer oljevernberedskapen i nordområdene og ber myndighetene samarbeide bedre for å sikre miljøhensyn. - Systemsvikt, sier Frederic Hauge.

OLJE OG MILJØ: Riksrevisjonens nye rapport viser til at det er for dårlig kommunikasjon mellom olje- og energidepartementet og klimadepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
OLJE OG MILJØ: Riksrevisjonens nye rapport viser til at det er for dårlig kommunikasjon mellom olje- og energidepartementet og klimadepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

- Dette er skremmende. Disse funnene kommer på toppen av Riksrevisjonens svært kritiske rapport om Petroleumstilsynet i januar, og til sammen tegner rapportene et bilde av alvorlig systemsvikt, sier Frederic Hauge, daglig leder i Bellona til Dagbladet.

Hauge reagerer på innholdet i Riksrevisjonens rapport fra i dag. Riksrevisjonen sa seg her kritisk til oljevernberedskapen i nordområdene. Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt, hevdes det fra revisjonen.

Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område, meldes det blant andre på NTB.

Kritiske hovedfunn

Hauge sier rapporten i dag viser «i klartekst at det eneste perspektivet som ivaretas ordentlig ved oljetildelinger i Barentshavet, er ressursperspektivet».

- Her har vi et olje- og energidepartement som durer på, miljømyndigheter som ikke er i stand til å sikre gode nok risikoanalyser, flere store utslipp av farlige kjemikalier til tross for nullutslippsmål, et oppsett hvor det er lagt opp til at olje- og energidepartementet låser miljømyndighetene ved å godkjenne utbyggingsplaner før utslippssøknader skal vurderes, og hvor samarbeidet mellom de to partene generelt fremstår som noe av et skinnprosjekt, sier Bellona-sjefen.

Hauge legger til at han mener miljøvernminister Ola Elvestuen (V) gjør svært lite i møte med et oljetørst Frp.

- Vi ser stor passivitet fra Elvestuen i oljevernberedskapen, sier Hauge.

- Hva skal til for at man setter bremsene på? Det er blitt snakket mye om skrittvis tilnærming, men i stedet kjøres det på mens miljømyndighetene henger pasifiserte i stroppen.

Avviser systemsvikt

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) svarer på vegne av departementet og er uenig med det han beskriver som «sterke ord» fra Frederic Hauge og Bellona.

Rapporten fra Riksrevisjonen ser han derimot på som «nyttig».

- Vi vil understreker at vi allerede har iverksatt flere tiltak, og gjør så godt vi kan med å følge opp sikkerhets- og miljøhensyn i oljenæringa. Dette er en nyttig rapport av et svært viktig og kritisk område, sier Rotevatn til Dagbladet.

- Frederic Hauge kaller det systemsvikt?

- Det er sterke ord. Vi har godt utbygde systemer i dag, og gode rutiner. Systemsvikt er det ikke, men det er selvsagt alltid rom for forbedringer.

- I rapporten hevdes det at Frp-styrte oljedepartementet samarbeider dårlige med det Venstre-styrte miljøverndepartementet?

- Samarbeid på tvers av departementer har ikke så mye med partier å gjøre. Jeg registrerer at Riksrevisjonen mener vi ikke samarbeider godt nok, men vi mener samarbeidet er bra.

- Dette var ikke så ydmykt, kanskje?

- Vi er alltid ydmyke i møte med forbedringspotensiale. Samarbeid på tvers av sektorer og departement er selvsagt krevende. Rapporten er nyttig og viktig, sier Rotevatn, som understreker at det er litt tidlig for ham å kunngjøre konkrete tiltak som vil bli iverksatt for å bøte på Riksrevisjonens kritikk.