Ny omgang i Gholam-saken

Den omstridte Gholam-saken havner enda en gang på Bondevik-regjeringens bord, etter at Justisdepartementet før helgen mottok en ny begjæring om å la ekteparet Gholam og deres fire barn få bli i landet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Formelt ligger avgjørelsen i Justisdepartementet. Men saken er politisk svært betent fordi de tre nåværende regjeringspartiene krevde at Gholam-familien måtte få bli i Norge mens de fortsatt var i opposisjon. Det er derfor gitt at den egentlige beslutningen vil bli tatt på politisk toppnivå.

- Det regjeringen gjør i denne saken, viser hvilke verdier den har. Det skal bli spennende å se hvilke verdier den velger, sier advokat Trond Romstad som representerer Gholam-familien.

Fortsatt pakistanske?

Det springende punkt i saken juridisk sett er spørsmålet om Gholam-familiens statsborgerskap. Er de afghanere, får de bli i landet. Er de derimot pakistanere, må de ut.

Advokat Romstad bestrider ikke at familiefaren Hussain Gholam var pakistansk statsborger da han i 1990 søkte om asyl i Norge, ettersom dette nå er slått fast av lagmannsretten. Men Romstad mener at Gholam kan ha mistet sitt pakistanske statsborgerskap da han i 1995 fikk utstedt afghansk pass.

- Dersom statsborgerskapet er avgjørende for myndighetene, ber jeg om at det før saken avgjøres, bringes på det rene om det etter pakistansk rett er mulig å inneha både afghansk og pakistansk statsborgerskap, skriver advokat Romstad i sin omgjøringsbegjæring til Justisdepartementet.

Internasjonale forpliktelser

Romstad påpeker videre at departementet til nå ikke har vurdert om utvisning av Gholam-familien er i strid med Norges internasjonale forpliktelser gjennom de konvensjoner myndighetene har sluttet seg til.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen stiller i sin domspraksis krav om påtrengende samfunnsbehov i utvisningssaker, og krever at utvisning som straffereaksjon må stå i et rimelig forhold til den forgåelse det reageres mot. Det er ikke tilstrekkelig at staten mener at utvisningen er i samsvar med loven.

Utsendelsen av familien ble utsatt på grunn av Hussain Gholams alvorlige hjertesykdom og barnas skolegang. Samtidig ble det gitt tilsagn om at Justisdepartementet ville se på saken enda en gang.

(NTB)

NY BEHANDLING: Gholam-familien får ny behandling i regjeringen.