FLERE ETATER: Tall fra Skatteetaten, NAV, Tolletaten og Arbeidstilsynet politiets registre er brukt for å finne de 1000 personene som er i en risikogruppe for økonomisk- og arbeidslivskriminalitet i Norge. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .
FLERE ETATER: Tall fra Skatteetaten, NAV, Tolletaten og Arbeidstilsynet politiets registre er brukt for å finne de 1000 personene som er i en risikogruppe for økonomisk- og arbeidslivskriminalitet i Norge. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .Vis mer

Ny rapport: Disse driver mest økonomi- og arbeidslivskriminalitet

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter har sett på hvilke bransjer kriminelle har ledende roller i.

I en ny rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) pekes det ut en gruppe på tusen personer som anses som en høyrisikogruppe for økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet .

- Den typiske gjengangeren som peker seg ut i vår analyse, og er forbundet med økt risiko for arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet, er en hvit mann i 40-åra, sier lederen for NTAES, Jørgen Steen til Dagbladet.

- NYBROTTSARBEID: NTAES-leder Jørgen Steen sier rapporten de har laget kan bli en ressurs for å finne ut hvem som skal kontrolleres i framtida. Foto: Gorm K. Gaare/EUP-BERLIN
- NYBROTTSARBEID: NTAES-leder Jørgen Steen sier rapporten de har laget kan bli en ressurs for å finne ut hvem som skal kontrolleres i framtida. Foto: Gorm K. Gaare/EUP-BERLIN Vis mer

Utstrakt konkurskriminalitet

Mer enn 28 000 personer har de siste ti år blitt anmeldt for mistanke om lovbrudd på forvaltningsområdene til Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten, slår rapporten, kalt «Kriminelle i arbeidslivet» fast.

Blant disse er det rundt 1000 personer som har vært anmeldt minst to ganger av kontrolletatene, er siktet eller dømt for flere forhold og som hari virksomheter i dag.

Konkurser er en gjenganger, ifølge rapporten:

«En relativt liten gruppe personer med ledende roller i arbeidslivet kan knyttes til et stort omfang straffbare forhold. (...) Blant personer med konkurshistorikk er dobbelt så mange siktet for annen økonomisk kriminalitet, sammenliknet med personer uten konkurser. Konkurs benyttes for å unngå personlig ansvar for kriminalitet begått i virksomhetens navn, og som verktøy ved unndragelse av verdier.»

- Rapporten omhandler særlig stråmenn og konkurskriminalitet. Metodene vi har brukt i arbeidet kan framover bidra til å identifisere og avdekke konkursryttere og stråmenn på et tidlig tidspunkt. Kanskje før det foreligger anmeldelser, sier Steen.

Bygg- og anlegg på topp

Blant de 1000 i risikogruppa jobber mange i bygg- og anlegg. Men også eiendomsbransjen, varehandel og tjenesteyting er bransjer der de er representert.

Kilde: NTAS
Kilde: NTAS Vis mer

- Vi ser også at konkurser brukes for å unngå ansvar for kriminalitet begått i virksomhetens navn og brukes som et verktøy for unndragelse av verdier, sier Steen.

- Det er en del nybrottsarbeid her. Etatene har samarbeidet om å lage et kunnskapsverktøy. Det viktigste med arbeidet rundt rapporten er at opplysninger på tvers av etatene deles og bidrar til å bevisstgjøre alle om verdien av samarbeid. Rapporten inneholder kunnskap som bidrar til å finne de rette kontrollobjektene for etatene, sier Steen.

Følger pengene

- Rapporten dokumenterer at kriminelle følger mulighetene for profitt, uavhengig av bransje, sier Steen.

Det er Det sentrale samarbeidsforum som gir senteret føringer og oppdrag. Det består av Riksadvokaten, politidirektøren, sjefen i Økokrim, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og NAV-direktøren.

- Rapporten skal legges fram for det sentrale samarbeidsforum og så håper vi den blir til nytte for både etatene, de sju lokale a-krimsentrene og andre lokale samarbeidsfora, sier Steen.

Regjeringen jobber nå med å følge opp et vedtak i Stortinget om å åpne konkurskaranteneregisteret for allmenheten.

- Det virker fornuftig å åpne konkurskaranteneregisteret og ha et åpent register over personer idømt næringsforbud. Øvrige tiltak er opp til etatene og direktørene, sier Steen.