Ny rettsordning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisminister Aud-Inger Aure vil opprette en egen domstol, på siden av det eksisterende rettsapparatet, som skal avgjøre om straffesaker skal tas opp igjen. Ifølge Aftenposten kommer justisministeren til å sende et slikt forslag ut på høring over nyttår.
  • Også dommere gjør feil. Men i flere alvorlige saker de seinere årene, som har endt med at tidligere dømte er blitt frikjent, har domstolene strittet imot gjenopptakelse. Det er behov for en reform som gjør det lettere for en uskyldig dømt å få sin sak reist på nytt. Alternativet med en egen klagerett, uten lojalitetsbånd til det ordinære rettsapparatet, bør bli diskutert og vurdert, slik justisministeren legger opp til. Forslaget bør vurderes i sammenheng med de forslag Domstolskommisjonen kommer med i sin innstilling.