Ny rettssak i januar

Ankebehandlingen i Orderud-saken starter i Eidsivating lagmannsrett i januar, og retten vil være ferdig innen påske.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Saken vil ikke bli holdt i Frogner grendehus i Sørum, opplyser lagmann Torolv Groseth til NTB.

Han mener det er viktig å holde ankesaken i et annet lokale enn grendehuset, for å markere avstand.

Ferdig innen påske

- Dette er en ny prøving og en større rettssak. Det er mer alvor over en sak i lagmannsretten, fordi skyldspørsmålet blir endelig avgjort, sier Groseth.

Det er uvisst hvor lang tid retten vil trenge, blant annet er det ennå ikke klart om Lars Grønnerøds dom blir anket av noen av partene.

- Vi vet heller ikke hva bevisoppgavene vil lyde på. Men uansett vil rettssaken være avsluttet innen påske, sier Groseth.

Uavbrutt

Han har vurdert det slik at det er bedre å starte ankesaken etter jul, slik at den kan pågå uavbrutt. Hvis man hadde startet før jul, ville julen blitt et uheldig avbrudd i forhandlingene, mener han.

Groseth vil helst holde rettssaken i et vanlig rettslokale, men er usikker på om det er praktisk mulig.

- Jeg synes en rettssak av en slik karakter bør foregå i en tilnærmet vanlig rettssal. Alle er tjent med en verdig og ordentlig forvaltning av saken, sier han.

I utgangspunktet skal rettssaken opp der handlingen er begått, hvis ikke praktiske forhold tilsier noe annet.

- Tinghuset på Hamar er et alternativ for ankesaken. Men i prinsippet er vi ikke bundet til å være innenfor Eidsivatings område, sier Groseth.