Barnevern og Nav

Ny sjokkrapport om barnevern og Nav

Lovbrudd i 22 av 33 tilsyn. Barnevernsungdom sviktes.

FÅR IKKE HJELP: Både Nav og barnevernet svikter unge på vei inn i voksenlivet, viser nye rapporter. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/NTB
FÅR IKKE HJELP: Både Nav og barnevernet svikter unge på vei inn i voksenlivet, viser nye rapporter. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/NTB Vis mer
Publisert

- Som velferdssamfunn kan vi ikke rolig se på at sikkerhetsnettet svikter sårbare unge på denne måten, skriver Helsetilsynet i en rapport publisert fredag.

BEHANDLES: Høyesterett behandler tre barnevernssaker etter fem dommer mot Norge i Strasbourg. Vis mer

Landets fylkesmenn gjennomførte i 2019 tilsyn med barneverntjenestens arbeid med ettervern og samarbeidet barnevernet og Nav har om unge med behov for hjelp i overgangen til en selvstendig voksentilværelse.

Fylkesmennene gjennomførte 33 tilsyn. Totalt ble barnevernet i 49 kommuner og 37 Nav-kontorer undersøkt.

Det ble påpekt lovbrudd i 22 av tilsynene, altså i to av tre tilsyn.

Lovbruddene gjelder enten en eller begge tjenestene, og flere av lovbruddene handler om samarbeidet mellom tjenestene, opplyser Helsetilsynet.

- Sikkerhetsnettet svikter

Fylkesmennene har påpekt lovbrudd i hvordan barneverntjenesten forbereder, vurderer behovet for, følger opp og avslutter ettervernet.

De fant også at informasjonen om ettervern til dem som har hatt frivillige hjelpetiltak, ofte er mangelfull.

Videre fant fylkesmennene at flere av Nav-kontorene ikke kartlegger de unges behov, slik at de får forsvarlige sosiale tjenester, og legger heller ikke til rette for at de unge får medvirke i kartlegging av egen situasjon og behov.

Helsetilsynet legger ikke skjul på at de ser svært alvorlig på det fylkesmennene har avdekket.

«Som velferdssamfunn kan vi ikke rolig se på at sikkerhetsnettet svikter sårbare unge på denne måten. Det er derfor viktig at kommunene lærer av funnene. Det er kommunene som skal sikre at tjenestene er innrettet slik at de møter de unges behov på forsvarlig måte - og slik at hjelpen hjelper!» heter det i rapporten.

- Bekymret

Fylkesmennene har påpekt lovbrudd i barnevernet i totalt 27 av 49 undersøkte kommuner, noe som også utgjør 55 prosent.

TRAKASSERING: Sosiale medier brukes aktivt til å true og trakassere Monica og moren hennes. Årsaken er at moren, Ann-Edny Johannessen, jobber som barnevernleder. Vis mer

Totalt ble det ført tilsyn med 37 Nav-kontor. Av disse ble det påpekt lovbrudd i 18 tilfeller, altså i 49 prosent av tilsynene.

- Vi ser at lovbruddsandelen gjerne ligger på rundt 2 av 3 ved disse landsomfattende tilsynene, om det gjelder Nav eller barnevern. Det er vi bekymret for, og særlig, som i 2019, når tilsynet omhandler sårbare unge på vei inn i voksenlivet. Det er særlig viktig at samfunnet stiller opp for disse, sier avdelingsdirektør Børge Tomter i Helsetilsynet.

Felles for den tredjedelen som får det til, i både barnevernet og Nav, er tydelige ansvarsforhold og rammer, leder med klare forventninger til ansatte og som sørger for god opplæring og at de ansatte i tjenesten har god forståelse for hvordan de jobber der.

- Vi tenker at de to tredjedelene som ikke får det til bør se til dem som klarer det og ta til seg lærdom, sier Tomter.

EMD-STORM MOT NORGE: Saken til Trude ble tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen i desember 2015. Siden er ytterligere 37 norske barnevernssaker satt under lupen i Strasbourg. Video: Siv Johanne Seglem og Asle Hansen Vis mer

20 prosent på ettervern

Fredag ble det også publisert en rapport fra NTNU Samfunnsforskning som konkluderer med at ettervernet i det kommunale barnevernet må styrkes. Rapporten er bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Dette er blant hovedfunnene i rapporten:

  • Mange av ungdommene møter voksenlivet uforberedt og uten nødvendig sikkerhetsnett og nettverk som kan gi den støtten de har behov for i voksenlivet.
  • Få ungdommer mottar ettervern, kun 20 prosent av dem som potensielt kunne ha fått det.
  • Mange av ungdommene med barnevernerfaring faller utenfor i voksenlivet. De har lavere fullføring av videregående, faller oftere utenfor arbeidslivet, mottar oftere økonomisk sosialhjelp og ulike trygdeytelser.

- Barneverntjenestene sier til oss at de ikke har kapasitet til å prioritere alt, og at de må prioritere mindre barn og saker som haster mer. Dessverre blir ettervern derfor ofte nedprioritert, sier forskningsleder Veronika Paulsen ved NTNU Samfunnsforskning til Dagbladet.

Hun er glad for at tilbud om ettervernet ser ut til å utvides til fylte 25 år fra neste år.

- Det er veldig bra, men det hjelper jo ikke om det er like få som får det som det har vært til nå. Vi anbefaler derfor en nasjonal plan for ettervern som stiller krav til barneverntjenestene for oppfølging og kvalitet, sier Paulsen.

- Ikke godt nok

Bufdir innser at her er det en jobb å gjøre.

- Det overordnede bildet er at dagens ettervernstilbud ikke er godt nok. For at ungdom som har erfaring fra barnevernet skal få en god overgang til voksenlivet, er en helhetlig tilnærming til ungdommenes livssituasjon nødvendig, sier Bufdir-direktør Mari Trommald og legger til:

- Vi skal bidra til at kommunene styrker arbeidet med ettervern. Fleksibilitet, nettverksfokus og samarbeid med andre instanser er sentralt, slik at den enkelte unge som har et behov får den støtten og tilbudet som passer best for dem. Et viktig satsningsområde framover vil være å sikre at flere ungdommer får ettervern og at ettervern prioriteres, sier Trommald.

KS ser alvorlig på at fylkesmennene fant lovbrudd i 22 av 33 tilsyn i 2019.

- Det er alvorlig at en så stor andel av tilsynene konkluderer med lovbrudd i tjenestene til utsatte barn og unge, når vi vet at disse har ekstra stort behov for tett oppfølging fra tjenestene for å få et godt grunnlag for livet videre, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS og fortsetter:

- Vi oppfordrer alle kommuner som har hatt tilsyn om å drøfte erfaringer og læring fra dette også i den tilstandsrapporten om barnevernet som kommunestyrene skal få, slik at de folkevalgte for best mulig grunnlag for å støtte kvalitetsutvikling av tjenestene lokalt.

Samtidig understreker Eide at «et viktig og prisverdig ønske om å styrke ettervernet også vil bety at ressursene til barnevernet og NAV som kommunene får fra statlig hold gjenspeiler de kravene som blir stilt».

- Ta med oss

Nav understreker at de tar Helsetilsynets rapport på alvor.

- Unge er en prioritert målgruppe i Nav. Det er den enkelte kommune som har ansvar for de sosiale tjenestene i Nav-kontoret. Arbeids- og velferdsdirektoratet er opptatt av at det skal gjøres individuelle vurderinger av bistandsbehov. Dette gjenspeiles også i direktoratets forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i Nav for 2020. Vi kommer til å ta Helsetilsynets rapport med i vårt videre arbeid, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer