Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Barnevern

Ny slaktrapport: Hanne ble narkoman og døde

Hva visste fylkesmennene når og hva gjorde de med det? Det har Helsetilsynet undersøkt i sakene til to unge jenter som ble narkomane i barnevernet og seinere døde.

ELSKET DYR: Hanne bodde i landlige omgivelser, og da hun var 12 spleiset foreldrene på ponnien «Star» til henne. Foto: Privat
ELSKET DYR: Hanne bodde i landlige omgivelser, og da hun var 12 spleiset foreldrene på ponnien «Star» til henne. Foto: Privat Vis mer

Dagbladet har tidligere avslørt at 15 år gamle Hanne ble sprøytenarkoman i løpet av kort tid mens hun bodde på den statlige barnevernsinstitusjonen Vestlundveien ungdomssenter i Bergen i 2015.

Høsten 2017 døde Hanne under tragiske omstendigheter i Bergens rusmiljø. Hun var så vidt fylt 18.

EMD-STORM MOT NORGE: Saken til Trude ble tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen i desember 2015. Siden er ytterligere 39 norske barnevernssaker satt under lupen i Strasbourg. Video: Siv Johanne Seglem og Asle Hansen Vis mer

Venninna «Marie», som var plassert i Vestlundveien samtidig som Hanne, ruset seg også tungt mens hun bodde der.

Da Marie ble funnet død i en leilighet 28. oktober 2017, var 17-åringen fremdeles under barnevernets omsorg.

Begge jentene hadde narkotiske stoffer i blodet da de ble funnet døde.

I en fersk rapport konkluderer Statens helsetilsyn med at kontrollapparatet har sviktet.

Gjennom sine utallige institusjonsplasseringer mottok jentene barnevernstjenester i fire fylker.

Helsetilsynets rapport viser at fylkesmennenes tilsyn med barnevernet ikke har holdt mål.

Slaktet barnevernet

Under oppholdet på Vestlundveien ungdomssenter ruset Hanne og Marie seg på tunge narkotiske stoffer, og ansatte visste om det, skrev Dagbladet i april 2018.

Etter Dagbladets avsløringer om forholdene de to jentene levde under på Vestlundveien ungdomssenter, ga Barne- og familiedepartementet Statens helsetilsyn i oppdrag å undersøke jentenes barnevernshistorikk.

I januar publiserte Helsetilsynet rapporten «Gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som seinere døde».

«I begge sakene fant vi svikt av ulik karakter både i den kommunale barnevernstjenesten, Bufetat og i barnevernsinstitusjonene», heter det i rapporten.

- Funnene er alvorlige, og viser at ingen av jentene, samlet sett, fikk den hjelpen de hadde krav på fra samfunnet, uttalte avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn til Dagbladet.

Kunne avdekket

I rapporten Statens helsetilsyn publiserte onsdag, er det de involverte fylkesmennenes handlinger som er gransket.

Helsetilsynet har funnet områder hvor de mener tilsynsmyndigheten hadde mulighet til å avdekke alvorlig svikt, men hvor det ikke ble gjort.

I perioden jentene bodde på Vestlundveien ungdomssenter i 2015-2016 var fylkesmannen på fem institusjonstilsyn.

Av dokumentasjonen framgår det at fylkesmannen ved hvert tilsyn fikk bekymringsfull informasjon om jentenes utvikling. Samtidig fikk fylkesmannen forsikringer fra institusjonen om at de var inne i en god prosess, påpeker Helsetilsynet.

Fylkesmannen mottok også klager på institusjonen, varsel fra ansatte, samt redegjørelser og annen dokumentasjon fra institusjonen som indikerte at jentene ikke fikk tilstrekkelig vern og beskyttelse fra å skade seg selv alvorlig med rusmisbruk.

Statens helsetilsyn mener at denne mangelfulle oppfølgingen av alvorlig informasjon «var en klar svikt i fylkesmannens tilsynsarbeid».

Allerede i en rapport 1. oktober 2018, etter Dagbladets omfattende avsløringer om forholdene på Vestlundveien ungdomssenter, ble fylkesmannens tilsyn med den statlige barnevernsinstitusjonen bedømt som uforsvarlig av Statens helsetilsyn.

Det ble konkludert med at Vestlundveien ungdomssenter hadde for svake rammer til å hindre at jentenes rusmisbruk ble forsterket/forverret under oppholdet.

Selv om fylkesmannen var kjent med jentenes omfattende og alvorlige rusmisbruk, ble ikke jentenes behov for og tilgang til behandling for rusproblematikken tematisert.

«Vi vurderte at dette var et vesentlig behov hos begge jentene som fylkesmannen skulle fanget opp og fulgt opp at institusjonen iverksatte tiltak for å bedre. Jentene utviklet et alvorlig rusproblem», heter det.

Rømninger og ildspåsettelser

Ut fra jentenes historier mener Helsetilsynet at det burde ha vært et sentralt tema for fylkesmennene om jentene ble møtt med ruskompetanse på institusjonene.

Det er vanskelig å lese ut av rapportene om dette har vært et tema ved tilsynene, påpeker den overordnede tilsynsmyndigheten.

Helsetilsynet er også kritisk til at jentenes utallige rømninger fra institusjoner «ikke i vesentlig grad er omtalt og vurdert i tilsynsrapportene».

Videre påpeker Helsetilsynet at det i begge sakene er flere ildspåsettelser. Bare en av disse førte til tilsyn. De andre har ikke ført til spesiell oppfølging fra tilsynsmyndigheten.

Hvorvidt utfallet for Hanne og Marie hadde blitt annerledes med bedre oppfølging fra fylkesmennenes side, mener Helsetilsynet er usikkert.

Jentene var 14 år og allerede institusjonsplassert da tilsynsmyndigheten begynte å få informasjon om svikt i tjenestene.

Da hadde jentene allerede utviklet omfattende vansker og en atferd hvor de utsatte sin egen helse og utvikling for alvorlig fare, påpeker Helsetilsynet.

De har likevel funnet mangler ved alle institusjonstilsynene i sakene til Hanne og «Marie».

- Risikofylt

Statens helsetilsyn finner situasjonen i norsk barnevern så alvorlig at de er i tvil om at tiltakene som til nå er iverksatt knyttet til kompetanseheving, styrket samarbeid mellom barnevernet og helsetjenesten og kvalitetsbedring er tilstrekkelig.

VANT OVER STATEN: Ken og Vibeke vant over staten i Strasbourg. Saken er den niende av hele 35 norske barnevernssaker som er tatt til behandling i Menneskerettsdomstol siden desember 2015. Reporter: Asle Hansen / Dagbladet Vis mer

«Ut fra den omfattende svikten som er beskrevet, finner vi likevel grunn til å spørre om kvaliteten i barnevernstjenestene og i barnevernsinstitusjonene er så svak at det må vurderes mer radikale grep for å heve kvaliteten opp på et akseptabelt nivå», skriver Helsetilsynet.

- Alle rapporter og gjennomganger som er kommet om barnevernet viser svikt, og det er samme type feil som går igjen i rapport etter rapport. Derfor stiller vi spørsmål ved om de planlagte grepene er tilstrekkelige eller om det må sterkere lut til, sier avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn.

Han er ikke tilfreds med det som er avdekket i helsetilsynets ferske rapport.

- Rapporten er en påminnelse om hvor viktige barnevernstjenestene er og hvor risikofylt det er når de ikke klarer å utføre jobben de er satt til å gjøre. Den viser også at fylkesmennene heller ikke har gjort sin del av arbeidet, sier Tomter.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!