Ny u-hjelp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norsk u-hjelp skal i større grad gis til demokratiske land. Det vil bli stilt strengere krav til makthaverne i mottakerlandene, og det blir enklere å kontrollere at den norske bistanden blir effektiv. Opp gjennom åra er det kommet påstander om at diktatorer har brukt våre penger til å undertrykke folket. Mye av kritikken har vært overdrevet, men den har bidratt til å svekke støtten til u-hjelpen i opinionen.
  • Problemet med slike krav er at mange av verdens fattige lever i land med mer eller mindre diktatorisk lederskap. Bistandsminister Frafjord Johnson innrømmer overfor VG at dette er et dilemma, men at det kan løses ved å legge større vekt på de frivillige organisasjonene. En annen utvei vil være å kanalisere mer av u-hjelpen gjennom FN-systemet. Det langsiktige målet må være at vår bistand også fremmer menneskerettigheter og demokrati i de fattigste landene. Det er en viktig forutsetning for at landene selv kan bli bedre i stand til å løse sine innbyggeres problemer.