Nye arter truer livet i havet

I løpet av de siste hundre åra har marine forskere registrert 45 nye arter som er kommet til norske farvann med menneskets hjelp. Blant de nye artene er dødsalgen Chattonella, som har tatt livet av mellom 160 og 180 tonn laks på sørlandskysten de siste dagene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette går fram av en fersk undersøkelse om nye arter i norske farvann. Rapporten er skrevet på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Blant de 45 nye artene finner vi flere algearter, som under gitte næringsforhold blir ekstremt giftige.

Den sist introduserte Chattonella-algen truer nå oppdrettsnæringen og torskestammene langs Norskekysten. Algen kom til Norge fraktet i ballast-vann i japanske skip.

Tømmer vannet

Ballast-problematikken er internasjonal. Etter lossing må skip fylle tankene med vann for å sikre stabilitet og sikkerhet på tilbakeveien. Når skipet er på plass ved nye havner, tømmes vannet ut. De aller fleste organismene som er flyttet fra en verdensdel til en annen, overlever ikke i det nye miljøet. Men noen finner seg godt til rette blant annet fordi de ikke har noen naturlige fiender her.

Andre arter er kommet til Norge som blindpassasjer i forbindelse med østers-import. I DNs rapport skriver forskeren C.C.E. Hopkins at introduksjon av fremmede arter representerer et av de største miljøproblemene i verden.

Krabbeparasitt

Den russiske kongekrabba, som nå har invadert nordnorske farvann, kommer egentlig fra Stillehavet. Den ble flyttet til Russland med menneskets hjelp. Arten er bærer av en smittebærende parasitt som angriper torskeyngel.

I Oslofjorden har arten amerikansk hummer formert seg kraftig de siste tre- fire åra. Hummeren ble importert til Norge og satt ut i havet av personer som så for seg kommersiell utnyttelse av arten. Men den har fortrengt lokal hummer.

Rådgiver Eva Degré i Direktoratet for naturforvaltning sier at utilsiktet flytting av arter ofte har helt uoversiktlige konsekvenser.

- Vi vet aldri hvor store konsekvenser artsforflyttingen vil få før konsekvensene faktisk er der. Da er det ofte for seint å gjøre noe, sier hun.