Nye baser for luftambulansene

Basene for luftambulansene bør flyttes og plasseres ved sykehusene, slik at den medisinske bemanningen kan settes inn i den vanlige akuttbehandlingen ved sykehusene så langt hensynet til beredskapen tillater det.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er hovedkonklusjonen i rapporten fra luftambulanseutvalge t, som fredag leverte sin innstilling til helseminister Dagfinn Høybråten.

Utvalget foreslår å nedlegge luftambulansebasen i Brønnøysund. Helikopterbasen overføres til Sandnessjøen, mens flybasen legges til Værnes nord for Trondheim.
Helikopterbasen på Dombås flyttes til Lillehammer, og flybasen i Ålesund overføres til Bergen.

Basene for redningshelikoptre på Ørland flystasjon ved Trondheim og på Sola ved Stavanger tas ut av luftambulansetjenesten.

Grundig vurdering

Helseminister Høybråten, som mottok rapporten fra utvalgsformannen, fylkeslege Petter Øgar i Sogn og Fjordane, lovet å gå grundig gjennom utvalgets anbefalinger. Rapporten vil nå bli sendt ut på en omfattende høringsrunde, og departementet vil deretter vurdere høringsuttalelsene nøye før saken fremlegges for Stortinget.

Høybråten noterte med tilfredshet utvalgets karakteristikk av den norske luftambulansetjenesten som en av de beste i verden.

- Men vi har likevel sett det slik at det er rom for forbedringer, både når det gjelder ressursutnyttelse og plassering, sa han.

Helseministeren viste samtidig til at anbefalingene fra luftambulanseutvalget vil bli vurdert sammen med en tilsvarende rapport om akuttmedisinen som ventes avgitt om kort tid.

Et flertall av utvalgsmedlemmene mener at luftambulansetjenesten fortsatt bør være et statlig ansvar.

Utvalget mener det er feil ressursbruk at legene i luftambulansetjenesten bare sitter i beredskap når de er på vakt, og viser til at luftambulansene i gjennomsnitt bare utfører én utrykning i døgnet. Resultatet blir at man bruker offentlige penger til å trekke leger ut av helsetjenesten.

Utvalget går derfor inn for at legene i luftambulansetjenesten skal være offentlig ansatt.

(NTB)