DYSTRE UTSIKTER: Statistisk sentralbyrå (SSB) legger i dag fram konjunkturtendensene i norsk og internasjonal økonomi.
Foto: Roger Hardy/Samfoto/NTB Scanpix
DYSTRE UTSIKTER: Statistisk sentralbyrå (SSB) legger i dag fram konjunkturtendensene i norsk og internasjonal økonomi. Foto: Roger Hardy/Samfoto/NTB ScanpixVis mer

Nye beregninger fra SSB: Slik går det med Norges og verdens økonomi framover

En del mørke skyer, men det går mot rasende lav boligrente som vil vare i flere år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Statistisk sentralbyrå (SSB) legger nå klokka ti fram konjunkturtendensene - en analyse av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi og utsiktene fremover.

Det knytter seg stor spenning til SSBs syn på den økonomiske framtida etter at Norsk Industri tirsdag denne uka varslet et skrekk-år for norsk arbeidsliv.

- Norsk økonomi har nå i ett år vært i en oljedrevet konjunkturnedgang som ventes å bli avløst av en beskjeden oppgang i andre halvår 2016. Arbeidsledigheten ventes å nå toppen i 2016 med 4,6 prosent som årsgjennomsnitt, skriver SSB i en pressemelding.

Olja vil slite til ut 2018 Videre påpeker SSB at redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen bidrar til den svake aktivitetsutviklingen norsk økonomi nå er inne i, men motvirkes av den sterke kronesvekkelsen og av ekspansiv politikk.

SSB forventer fortsatt investeringsnedgang i petroleumsnæringen ut 2018.

- Vi legger til grunn at oljeprisen vil holde seg lav framover, men gradvis øke til rundt 60 dollar per fat i 2018. Høy kostnadsvekst bidro til at nedgangen i petroleumsinvesteringene startet før oljeprisfallet og falt med 15 prosent fra toppen i 3. kvartal 2013 til 2. kvartal 2015. Den lave oljeprisen innebærer at få potensielle nye utbyggingsprosjekter er lønnsomme, mens investeringsprosjekter knyttet til eksisterende felt kan bidra til å dempe fallet i investeringene, heter det.

Kina-problemer Onsdag denne uka gikk Nordeas sjeføkonom Steinar Juel ut og advarte om at Kina kan ha skjulte problemer. Skjulte problemer i Kina kan bli en hodepine også for Norge, tror han.

- Vi har ikke i våre anslag laget noe krisescenario for Kina, men påpeker at risikoen for en betydelig svekkelse i en periode på to til fem år er betydelig. Det vil få konsekvenser også for Norge, ikke minst gjennom oljeprisen, sier Juel.

Norsk Industri spår 50-70 000 færre oljejobber i Norge.

Direktør Knut E. Sunde var forberedt, da han tirsdag morges hørte nyheten om at oljeserviceselskapet Aker Solutions skal nedbemanne med inntil 500 faste stillinger.

«Nå er vi i gang», tenkte Sunde.

- Vi tror flere bedrifter kommer til å nedbemanne nå, fordi markedet er så råttent som det er, uttalte Sunde til Dagbladet.

Om internasjonal økonomi påpeker SSB at den økonomiske veksten internasjonalt fremdeles er lav og vekstbildet de siste kvartalene er blandet.

Styringsrenta skal enda mer ned - Vi regner imidlertid med at konjunkturbunnen er nær, og at Norges handelspartnere sett under ett er på vei inn i en ny oppgangskonjunktur neste år, først USA og Storbritannia og deretter euroområdet. Det ligger imidlertid ikke an til noen sterk oppgang, og vi venter en meget moderat vekstøkning i norske eksportmarkeder framover, skriver SSB.

Videre sier SSB at vi kan vente ytterligere nedgang på 0,25 prosentpoeng i løpet av inneværende halvår på den allerede rekordlave styringsrenta. Deretter forventer SSB at styringsrenta blir liggende urørt ut 2017.

- Som en følge av dette og tidsforsinkede virkninger av tidligere rentenedsettelser kan gjennomsnittlig boliglånsrente komme ned i 2,8 prosent i 2016 mot 3,9 prosent i 2014.

SSB påpeker at fallet i oljeprisen og renteutsiktene har bidratt til at krona har svekket seg markert gjennom sommeren. Målt med den importveide kronekursen var krona i slutten av august 20 prosent svakere enn gjennomsnittet i 2013.

- Vi legger til grunn at krona gradvis vil styrke seg noe framover, men ikke mer enn at krona i 2018 fortsatt er 14 prosent svakere enn i 2013. Som årsgjennomsnitt betyr det at krona svekker seg med 10 prosent i 2015 etter en svekkelse på vel 5 prosent i 2014. Dette bidrar til en markert bedring av den kostnadsmessige konkurranseevnen, noe som bidrar til økt eksport og redusert import og dermed økt aktivitet i Norge, heter det.

Lavere lønnsvekst SSB mener økningen i arbeidsledigheten vil bidra til at lønnsveksten i år og de neste tre årene vil ligge i underkant av fjorårets 3,1 prosent.

Svak utvikling i sysselsettingen og lav reallønnsvekst trekker utviklingen i husholdningenes inntekter ned i år og neste år. Lavere renter og skattelette vil imidlertid trekke opp, slik at inntektsveksten i år kan bli som i fjor, men at den blir noe lavere i 2016.

SSB venter at konsumet i husholdningene framover vil vokse meget moderat fram til slutten av neste år og deretter ta seg litt opp.

- Som årsgjennomsnitt regner vi med at konsumet vil følge inntektsutviklingen, slik at sparingen i husholdningene vil holde seg om lag uendret framover, heter det.

Spår lavere vekst i boligprisene Boligprisene har økt mye gjennom det siste året, drevet fram av lave, og utsikter til stadig lavere renter, påpeker SSB.

- Prisene har så langt i år også steget mye, selv om veksten har vært avtakende. Vi venter at svakere inntektsvekst og mer pessimistiske forventninger om fremtidig utvikling vil føre til at prisene faller noe ut året. Som årsgjennomsnitt anslår vi likevel at boligprisene vil stige med nesten 6 prosent i 2015, og at de vokser om lag i takt med konsumprisindeksen neste år. Bedrede konjunkturer og lave renter bidrar til en viss vekst i realboligprisen i 2017 og 2018. Boliginvesteringene har falt en del gjennom fjoråret, men de har økt noe i første halvår i år. Vi regner med at veksten i boligbyggingen vil ta seg opp videre til rundt 5 prosent årlig i 2017 og 2018, mener Statistisk sentralbyrå.