Nye bevis skal stoppe giftdumping

Sprer like mye PCB på et døgn som det er lov på et år, mener anti-dumpere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no):  Det er Innbyggerinitiativet på Nesodden som mener de har det endelig beviset som skal stoppe deponeringen i slamdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden for godt.

- Dette er snakk om grov miljøkriminalitet. Jeg lurer på hvor mange år i fengsel de ansvarlige vil få etter dette, sa Petter Marthinsen i sin presentasjon av beviset.

Hvem er ansvarlig for dette?

- Veldig positivt

- Miljøvernminister Erik Solheim bør ta ansvaret for dette. Vi kan ikke leve med en situasjon der Statens Forurensningstilsyn lider av omfattende kompetansemangel, raser Marthinsen ovenfor Dagbladet.no.

Nytilsatt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mener lokalbefolkningens engasjement er viktig.

- Jeg tenker at det er veldig positivt at innbyggerne tar denne type initiativ for å kontrollere at de beregningene som er gjort av Statens forurensningstilsyn og andre er riktige, sier Solheim til Dagbladet.no.

61 kilo PCB

Nye bevis skal stoppe giftdumping

Ved hjelp av Ekkoloddata fra Secora, som er engasjert av tiltakshaver Oslo Havn i prosjekt «Ren Oslofjord», har Innbyggerinitiativet på Nesodden regnet ut hvor mye slam som ligger i deponiet.

Ifølge deres beregninger er 90.000 kubikkmeter giftig slam borte fra deponiet, og dermed spredd seg rundt i sjøen. Det tilsvarer cirka 40 prosent av volumet som forventes å ligge i deponiet, viste de i en presentasjon på Presseklubben i Oslo i dag.

- Ingen vet hvor dette slammet har havnet. Beregningene har en feilmargin på åtte prosent, men det spiller ingen rolle for tallene er så høye likevel, sa Marthinsen.

De sammenligner mengden med at det er dumpet slam tilsvarende tre Oslo Plaza-bygninger i deponiet. Med deres beregninger er ett av tre Plaza-bygg borte.

Statsråd Erik Solheim understreker at han som politiker mangler faglig kompetanse til å vurdere kvaliteten på ekoloddmålingene og de beregningene Innbyggerinitiativet har gjort.

- Statens forurensningstilsyn har åpenbart et litt annet syn på denne saken. Det jeg er veldig glad for nå, er at SFT og og dette Innbyggerinitiativet setter seg ned og går gjennom de dataene som er fremskaffet, slik at vi kan få et klart og sikkert bilde av hva som er fakta i saken, sier Solheim.

Uvisse miljøkonsekvenser

Ifølge anti-slam-gruppas er også utslippet av giftstoffet PCB betydelig høyere enn først antatt. 

De har regnet ut at det er sluppet ut hele 61 kilo PCB gjennom prosjektet, noe som tilsvarer 123 gram per døgn. Noe som igjen er like mye PCB de har lov til å spre på et år (120 gram red.anm.)

Men miljøkonsekvensene av dette er det imidlertid få som klarer å svare på.

- Det er vanskelig å si noe om miljøkonsekvensene av dette. Vi vet at effekter kan være hormonfeil og kreft med mer, men vi vet ikke hvor slammet går på grunn av strømningene, så det er umulig å si, sier Marthinsen til Dagbladet.no.

Greenpeace sin representant, Truls Gullofsen, sier at på grunn av at slammet er søkk borte, er det vanskelig å redegjøre for miljøkonsekvensene, men sier at giftige stoffer som PCB kan føre til uspiselig fisk og klare økologiske problemer i naturen.

- Stopp dumpingen nå!

Nærmest alle miljøvern-organisasjonene og støttende politikere fra Oslo RV, KrF og Ap var tilstede på Presseklubben i Oslo hvor resultatene ble lagt frem. Alle mener dumpingen må stoppes i dag.

- Det er akkurat slike tall som dette vi fryktet, sier nybakt vara-ordfører Aud Kvalbein (KrF) i Oslo til Dagbladet.no.

Sammen med RVs Erling Folkvord og APs Rune Gerhardsen ønsker hun å stanse dumpingen i dag.

- SFT og Oslo Havn må reagere nå, er budskapet fra de tre.

Tror ikke på opplysningene

Direktør Marit Kjelby i Statens Forurensningstilsyn (SFT) sier hun ikke tror på de nye opplysningene.

- Jeg har vanskelig for å tro at disse tallene stemmer. Ifølge våre eksperter ville så omfattende mengder vært plukka opp av våre overvåkningssystemer for lengst, sier Kjelby til Dagbladet.no.

Hun ønsker å invitere Innbyggerinitiativet for Nesodden til et møte om de nye opplysningene.

- Vi ser alvorlig på dette fordi slike opplysninger skaper så stor usikkerhet blant befolkningen. Jeg håper vi kan møtes så fort som mulig, slik at vi kan få klarhet i dette. Denne saken skaper jo stort engasjement, sier hun.

Prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havns «Ren Oslofjord» sier at de forholder seg til sine egne overvåkingsprogrammer, og ikke data fra ekkolodd.

- Våre målinger viser at vi ligger godt an og at vi ikke har de massetapene som det refereres til, sier Jørgensen til Dagbladet.no.

Hun ønsker imidlertid å se på de nye beregningene.

- Det er interessant å se hva de sammenligner tallene med, men vi har hele tida ment at ekkolodd er en for usikker metode for å måle dette, sier hun.

Kamp om ekkolodd-tall

Det har vært en lang kamp for å få ut tallene fra Secora. Dagbladet.no er en av mange som har levert søknad om innsyn (ihh offentlighetsloven) i ekkolodd-data samlet inn av Secora. Det var til slutt Norsk Presseforbund som fikk tilgang til tallene gjennom Fiskeridepartementet.

Det er Secora som har ansvaret for nedføringen av slammet i dypvannsdeponiet. Først etter betydelig press har når dataene blitt gjort tilgjengelige for innbyggerinitiativet på Nesodden.

Dagens rapport er basert på ekkolodd-målinger gjennomført av Norges Geotekniske Undersøkelse før deponiet ble opprettet og sammenlignet med Secoras egne ekkolodd-data.

Det er sådd tvil om hvorvidt ekkolodd er en egnet måte å måle mengden nedført slam, men Petter Bryn ved Norsk Hydro mener at metoden holder vann.

- Man får en trygghet om at det ligger der det skal når man bruker ekkolodding og visualiseringsteknikker til å se på hvor det faktisk ligger, sa Bryn til Dagbladet.no før de nye beregningene ble gjort.

<B>SAMLER SEG: Oslo-politikerne Aud Kvalbein (KrF), Rune Gerhardsen (Ap) og Erling Folkvord fra RV krever at dumpingen stopper i dag.