Dramatisk for kriserammede rederier

Nye krav dobler drivstoffkostnadene

Nye utslippskrav for skipsfarten kan doble rederienes drivstoffkostnader fra 2020. DNB anslår at utgiftene stiger med 50 milliarder dollar det første året.

Bilskipsrederiene som inngår i industrigruppen Wilh. Wilhelmsen har avtaler med bilfabrikkene om dekning av bunkerskostnadene. Foto: WWL. 
Bilskipsrederiene som inngår i industrigruppen Wilh. Wilhelmsen har avtaler med bilfabrikkene om dekning av bunkerskostnadene. Foto: WWL. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Finansavisen): – Tanken bak er god, det er viktig å redusere svovelutslippet. Men IMO - International Maritime Organization – har ikke vurdert de økonomiske konsekvensene for shippingindustrien, sier råvaremegler til Finansavisen.

IMO har vedtatt nye og strengere krav til innhold av svovel i marin bunkers. De nye utslippskravene vil føre til en drastisk reduksjon i SOx-utslippene fra skipsfarten og bidra til bedre luftkvalitet i havner og farleder.

Fra 2020 må alle skip gå på bunkers med maksimalt 0,5 -prosent svovel. I dag er grensen 3,5 prosent.

– IMOs avgjørelse er basert på en studie som konkluderer med at raffineriene har tilstrekkelig kapasitet og tid til omstilling for å dekke den økte etterspørselen fra marin sektor etter lavsvovel-drivstoff innen 2020. I tillegg har de ifølge studien kapasitet til å ta hånd om den generelle økningen i etterspørselen, sier megler Kenneth Tveter på råvaredesken i DNB til Finansavisen.

Ingen beregninger
Men IMO gjorde ifølge Tveter ingen beregninger av de økonomiske konsekvensene av det nye regelverket for skipsfarten før beslutningen om innføringen ble tatt.

– Studien som lå til grunn for beslutningen så ikke på prisreaksjonene ved en slik endring og de økonomiske konsekvensene den medfører, sier han avisen.

Ekstraregningen kan bli enorm:
– Basert på dagens prisforskjell mellom høy- og lavsvovel-bunkers kan ekstraregningen for en samlet shippingflåte bli i overkant av 50 milliarder dollar i 2020. Dette forutsetter at majoriteten av etterspørselen må over på destillater, der prisen i dag er 280 dollar høyere pr. tonn, sier Tveter til Finansavisen.

– Man dobler prisen over natten og utsetter rederinæringen for betydelig risiko for ytterligere prisøkninger i takt med oljeprisutviklingen, sier han .

Raffineriene er vinnerne
Banken har innhentet ekspertvurderinger som konkluderer med at endringen betyr at tre millioner fat bunkersolje pr. dag må vris over på lavsvovelholdig drivstoff.

Prisforskjellen er betydelig.
– Man fjerner 80 prosent av dagens etterspørsel etter høysvovelholdig fuelolje. Oljeraffineriene blir de store vinnerne her. De går fra å selge et residualprodukt til et høyverdiprodukt med helt andre marginer, påpeker Tveter overfor Finansavisen.

DNBs oljeanalytiker Torbjørn Kjus opererer med et oljeprisanslag på 70 dollar pr. fat 2020. Hvis det slår til, blir merkostnaden til drivstoff for rederiene opp mot 60 milliarder dollar, tilsvarende nær 500 milliarder kroner.

Flere økonominyheter:
Trøim på farten i Storebrand
Røkke snur skuten – Aker tjener penger