Nye opplysninger kan avbryte rettssak

Kriminalpolitiet regner med å fortsette etterforskingen av Orderud-saken mens rettssaken pågår. Dette fordi politiet ikke ser bort fra at det vil komme fram nye opplysninger under rettssaken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette får Dagbladet bekreftet på informert hold. Forhåpentligvis vil ikke eventuelle nye etterforskingsskritt bety en avbrytelse av rettsforhandlingene i Nes herredsrett for kortere eller lengre perioder, men det kan faktisk skje.

Vet mer

Etter det Dagbladet kjenner til, har i hvert fall Per Kristian Orderud antydet at han vet mer om sakskomplekset enn han har fortalt. Dette har Orderud-bonden sagt i et avhør med etterforskere etter at hans søster, avdøde Anne Orderud Paust, og hans avdøde svoger, Per Paust, ble utsatt for attentatforsøk i 1998.

Dette var over et halvt år før trippeldrapene skjedde. Etter det Dagbladet kjenner til, har ikke Per Kristian Orderud utdypet dette nærmere, verken før eller etter at han ble arrestert for trippeldrapene i juni 1999.

Verken Kristin Kirkemo Haukeland eller Lars Grønnerød har ønsket å avgi politiforklaring etter at de slapp ut av varetekt før jul i 1999.

Begjæring om ytterligere etterforsking under selve rettssaken, som starter like etter påske, kan komme etter anmodning både fra administrator, sorenskriver Trond Våpenstad, aktorene Jørn S. Maurud og Olav Helge Thue eller fra en av de tiltaltes fire forsvarere.

Etter det Dagbladet får opplyst, skal politiet med det første begynne etterforsking etter anmodning fra forsvarerne Cato Schiøtz og Frode Sulland. Advokatene er skuffet over at riksadvokat Tor-Aksel Busch ga ordre om å tiltale de fire, før dette arbeidet er avsluttet.

- Vi får håpe den etterforskingen er ferdig før rettssaken starter, sier Sulland.

Vil styrke retten

Sulland og Schiøtz ønsker at herredsretten styrkes under Orderud-saken. Vanligvis settes en herredsrett med én juridisk dommer og to lekdommere. I alvorlige saker gis det anledning til å utvide med to personer, til fem. Det betyr at den opprinnelige retten styrkes med én juridisk dommer og én lekdommer.

- Vi har sendt et brev til sorenskriver Våpenstad hvor vi ber om at retten settes med fem personer, sier Sulland.

Sorenskriver Våpenstad tar en avgjørelse til uka. Sannsynligvis får advokatene medhold i sin anmodning.

<B>VET MER?</B> Per Kristian Orderud kan vite mer om sakskomplekset enn han hittil har fortalt politiet. Her med kona Veronica Orderud.