Nye overgrepstall: Verst i Sjøforsvaret og Hæren

Forsvaret har brutt ned tallene fra MOST-undersøkelsen på tre våpengrener.

FORSVARET: Her er styrker fra Heimevernet og Telemark Bataljon under øvelsen Viking Ymer på Rena i slutten av november 2016. Foto: Henrik Røyne / Forsvaret / NTB scanpix
FORSVARET: Her er styrker fra Heimevernet og Telemark Bataljon under øvelsen Viking Ymer på Rena i slutten av november 2016. Foto: Henrik Røyne / Forsvaret / NTB scanpixVis mer

I en spørreundersøkelse blant 8800 militære i fjor høst, svarte over 160 menn og kvinner i Forsvaret at de ble voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året. En høy andel av disse var menn.

Den avdekket også at:

  • to av fem kvinner at de har fått støtende eller upassende kommentarer om at de ikke passer til å utføre enkelte oppgaver i Forsvaret.
  • kvinner melder at de opplever vesentlig mer mobbing, seksuell trakassering og overgrep enn menn.

- Forsvaret har et meget stort og alvorlig problem, konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Dagbladet.

Tallene var ikke brutt ned på divisjoner og våpengrener. Men etter spørsmål fra Dagbladet, besluttet Forsvarsledelsen å åpne opp mer.

Store forskjeller

I dag offentliggjorde de tall for tre våpengrener på Forsvarets nettsider.

Svarene viser betydelige forskjeller mellom Hæren, Sjøforsvaret og Luftvåpenet på flere områder.

På spørsmål om, «noen har behandlet deg dårlig, ignorert, eller fornærmet deg» på bakgrunn av kjønn, svarer nesten 30 prosent av kvinnene i Hæren «ja». 10 prosent svarer at det har skjedd «noen ganger» eller «ofte».

Tilsvarende tall i Sjøforsvaret er under 25 prosent.

I Sjøforsvaret og Hæren svarer over ti prosent av kvinnene ja på spørsmål om «noen har spredt negative rykter om ditt seksualliv». I Luftforsvaret svarer under fem prosent det samme.

I Hæren opplevde 6,3 prosent av kvinnene forsøk på å overtale dem til seksuelle handlinger som de ikke ønsket. I Luftforsvaret opplevde bare halvparten så mange det samme.

Voldtekter

Svarene på spørsmål om voldtektsforsøk og voldtekt viser også vesentlige forskjeller i de ulike våpengrenene:

  • I Hæren svarer 5,5 prosent av kvinnene at de har opplevd at noen har forsøkt å ha sex med dem mot deres vilje, uten å lykkes. Tilsvarende tall for Sjøforsvaret er 3,1 prosent og i Luftforsvaret 2,9 prosent.
  • I Hæren svarer 2,2 prosent av kvinnene at de har opplevd at noen har hatt sex/samleie med dem uten deres samtykke. 1,1 prosent svarte at de ble tvunget til å ha sex med noen. Tilsvarende tall for Sjøforsvaret er 1,7 prosent og en prosent. I Sjøforsvaret 0,7 prosent at dette har hendt mer enn en gang. Tilsvarende tall fra Luftvåpenet er langt lavere. 0,3 prosent svarer at de har opplevd voldtekt.
  • På spørsmål om man har opplevd å «støtende eller ubehagelige kommentarer» svarer over halvparten av alle kvinner fra Hæren «ja». En av fire opplyser at slike kommentarer faller mer enn et par ganger. Tallene er lavere for både Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Vil endre kartlegging

I mars avdekket Dagbladet at hverken Forsvarssjefen, staben hans eller andre sentrale ledere i Forsvaret har en oversikt over hvor mange saker om seksuell trakassering som kommer årlig eller hva reaksjonene ble i alle tilfellene.

Flere forsvarstopper åpner nå for å endre kartleggingen og ha bedre oversikt over refselser for seksuell trakassering og krenkelser.