Nye regler for behandling av rusmisbrukere

Skal være basert på rent medisinsk faglig grunnlag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||

Behandlingen av rusmisbrukere skal være basert på rent medisinsk faglig grunnlag. Aldersgrensen på 25 år for å få slik behandling bør falle bort.

Dette er to av forslagene til forskrift og nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring.

Det blir også foreslått at LAR-behandling ikke kan avbrytes uten at den er uforsvarlig, eller at pasienten vil det selv. I dag kan slik behandling avbrytes dersom pasienten bruker andre rusmidler, for eksempel hasj.

Spørsmålet om heroinmisbrukere kan få heroin som en del av et behandlingsopplegg, er ikke tatt med i forskriften. Dette spørsmålet utredes av et eget utvalg med Thorvald Stoltenberg som leder.

Forskriften dreier seg i første rekke om behandling med metadon, Subutex og Substitol.

I forslaget til retningslinjer for LAR heter det også at LAR bør integreres i det ordinære tjenesteapparatet slik at pasienten sikres en helhetlig vurdering og behandling for sin rusmiddelavhengighet. Samtidig må tjenestene bli bedre til å gi et tilgjengelig tilbud til utsatte og sårbare brukere som ikke så lett oppsøker ordinære tjenester.

(NTB)