Nye rettigheter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra årsskiftet gjelder en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov som vil forby utestengning av folk med lidelser og funksjonshemninger fra arenaer og utdanningsveier. Det innebærer at bygninger i det offentlige rom skal være utformet slik at de gir god adgang for alle. Lovens formål er å fremme likestilling og velferd og vil bli forvaltet av likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet vil overvåke etterlevelsen, motta klager og påpeke lovbrudd. Målet med loven er å gjøre barrieren for deltakelse lavest mulig for mennesker som i dag har vanskeligheter med å delta på lik linje med andre borgere. Det er en god intensjon som vi selvsagt støtter fullt ut.

Men likestillingsombud Beate Gangås peker selv på at rettighetene på ingen måte er oppfylt ved at loven er vedtatt og trådt i kraft. Det krever effektiv håndhevelse og muligheter for sanksjoner. Lovens krav vil utvilsomt kreve ombygginger for store beløp. Men den vil også øke bevisstheten og skjerpe kravene til tilgjengelighet. Det er også viktig at publikum kjenner sine rettigheter og melder ifra.