Nye sjokkfunn i Vats: 2,9 kilo kvikksølv i jorda nær oljeskraphandleren

Bioforsk har undersøkt miljøtilstanden på Raunes Fiskefarm - nærmeste nabo til AF Decoms opphoggingsanlegg for gamle oljeplattformer i Vatsfjorden.

UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer ved Raunes i Vatsfjorden. Foto: Privat
UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer ved Raunes i Vatsfjorden. Foto: PrivatVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VATSFJORDEN (Dagbladet): Fiskeoppdrettsfirmaet Raunes Fiskefarm har i en årrekke vært i rettslig strid med selskapet AF Decom som hogger opp gamle oljeinstallasjoner fra Nordsjøen på sin base ved Raunes i Vatsfjorden.

Fiskefarmen er nærmeste nabo til opphoggingsanlegget og mener giftutslipp fra anlegget har ødelagt for oppdrettsnæringen deres.

Raunes Fiskefarm
har engasjert Bioforsk til å undersøke miljøtilstanden på det nå tomme oppdrettsanlegget i Raunes.

Seniorforsker Ketil Haarstad i Bioforsk slapp sin rapport i går, og den viser forhøyede nivåer av kvikksølv og sink i jordsmonnet på den 49 dekar store eiendommen.

2,9 kilo kvikksølv Bioforsk har beregnet, med en usikkerhet på maks 13 prosent, at det er 2,9 kilo kvikksølv i jorda på dette avgrensede området.

Forskeren skriver også at mye av kvikksølvet synes å komme fra lufta.

I tillegg til å ha funnet 2,9 kilo kvikksølv i jorda ved Raunes Fiskefarm, finner Bioforsk også 353 kilo sink.

Bioforsk slår på ingen måte alarm om fare for liv og helse i området, for slik er det ikke. Men både kvikksølv og sink er påvist i så store konsentrasjoner at beste tilstandsklasse overskrides.

- Området er påvirket - Ut i fra våre funn, anser vi det som sannsynlig at området er blitt påvirket. Det at det handler om kvikksølv og sink, og mønsteret disse stoffene fordeler seg etter i det undersøkte arealet, sannynliggjør at dette stammer fra luftutslipp, sier seniorforsker Ketil Haarstad til Dagbladet.

Af Decom kommenterer ikke direkte på funnene i rapporten.

- AF Miljøbase Vats er etablert for å håndtere utrangerte offshoreinstallasjoner. Vårt mål er å fjerne og dele opp plattformene på en sikker og miljøriktig måte, med så høy grad av gjenvinning som mulig, sier administrerende direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore til Dagbladet.

- Innenfor miljøkrav Hildisch forteller at til sammen er 175 000 tonn stål gjenvunnet ved Miljøbasen.

- Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet for virksomheter som driver med riving og gjenvinning av offshoreinstallasjoner i Norge. Direktoratet stiller strenge krav til denne type virksomhet og følger i tillegg Miljøbasen tett både gjennom miljøovervåking og ved kontroller. Det er et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. Dette fordi det stilles strenge faglige krav til metode for gjennomføring av denne typen målinger, sier Hildisch og legger til:

- Miljøforskningsinstituttet NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) er en akkreditert leverandør.  Hovedkonklusjon i NIVAs rapport er at AF Miljøbase Vats håndterer aktiviteten ved anlegget tilfredsstillende og innenfor de miljøkrav som er stilt fra Miljødirektoratet. For øvrig mener vi det er hensiktsmessig at fagmyndigheten eventuelt vurderer rapporten, sier AF Decom-direktøren.

- Utvasking Ketil Haarstad understreker at Bioforsk har foretatt sine målinger etter miljømyndighetenes standard for prøvetaking av jord hvor det er mistanke om forurensing.

Og miljøtilstanden til jordmonnet ved fiskfarmen kan ha vært verre enn det som framgår av den ferske Bioforsk-undersøkelsen.

- Utvasking av miljøgifter foregår hele tida. Dersom kvikksølvutslippene er datert tilbake i tid, vil mye ha blitt vasket ut, sier Haarstad.

Dette betyr ikke at kvikksølvet er forsvunnet.

- Nei, da har det havnet i sjøen eller har beveget seg ned mot sjøen. Grunnstoffer forsvinner ikke, sier Ketil Haarstad.

ENGASJERTE BIOFORSK: Vats-gründer og deleier i Raunes Fiskefarm Jakob Hatteland har engasjert forskere og professorer for å gjøre egne giftmålinger i Vatsfjorden. I bajgrunnen er AF Decoms opphoggingsanlegg for gamle oljeplattformer og Rauns Fiskefarm - side om side. Foto: Asle Hansen
ENGASJERTE BIOFORSK: Vats-gründer og deleier i Raunes Fiskefarm Jakob Hatteland har engasjert forskere og professorer for å gjøre egne giftmålinger i Vatsfjorden. I bajgrunnen er AF Decoms opphoggingsanlegg for gamle oljeplattformer og Rauns Fiskefarm - side om side. Foto: Asle Hansen Vis mer