Nye skisser: Slik kan det nye regjeringskvartalet bli seende ut

Anbefaler at høyblokka rives.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag la Metier, OPAK og LPO Arkitekter (se faktaboks) fram forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut.

I alt fem forslag ble fremmet. Det såkalte «Øst-konseptet» ble anbefalt av selskapene, som mener det mest lønnsomme alternativet. I forslaget blir det anbefalt å rive høyblokka, Y-blokka, R4 og S-blokka.

- Vi har kommet fram til at både R4 og S-blokka bør erstattes med nybygg. Det er en dårlig tomteutnyttelse der fra før, og det vil være store gevinster ved å bygge nytt, sier Svein Olausen i Metier.

Ferdig om fem til sju år Regjeringen har besluttet at departementene skal ligge samlet i og omkring dagens regjeringskvartal i Oslo sentrum. Det har ikke vært et alternativ å legge et nytt regjeringsvartal utenfor sentrum. Blant de fem konseptene er det forslag om både riving og bevaring av Høyblokka.

Konsept 5 Øst forutsettes at R5 og R6 avhendes. S-blokk og R4 erstattes av nybygg. Øvrige eksisterende bygninger innenfor området vurderes i analysen. Det etableres en 20 meters sikkerhetssone fra Akersgata slik at gaten kan holdes åpen. Kvartal 10, 11, 12 erverves, og det sikres 20 meters sikkerhetssone mot Møllergata. Høyesteretts plass stenges, og Grubbegata stenges til og med kvartal 10. Hammersborg torg bygges igjen.
Konsept 1 Gjenbruk forutsetter gjenbruk av eksisterende bygninger. Konseptet medfører noe ervervelse av tomter i kvartal 5 og 6 samt hele kvartal 11 og 12. Kvartal 5 bygges delvis ut for å opprettholde 20 meters sikkerhetssone. Apotekergata holdes åpen. Keysersgate og Munchs gate stenges ved kvartal 6. Eksisterende bebyggelse mot Akersgata i kvartal 6 opprettholdes slik at gaten kan holdes åpen ned til påkobling med Ring 1. Hammersborg torg stenges.
Konsept 3 Midt forutsetter at R6 avhendes. S-blokk og R4 erstattes av nybygg. Øvrige eksisterende bygninger innenfor området vurderes i analysen. Det erverves tomt i kvartal 5 samt hele kvartal 11 og 12. Kvartal 5 bygges delvis ut for å opprettholde 20 meters sikkerhetssone. Apotekergata kan holdes åpen, men Munchs gate, Teatergata, Akersgata, Høyesteretts plass og Hammersborg torg stenges. Det etableres 20 meters sikkerhetssone mot Møllergata i kvartal 11 og 12.
Konsept 4 Konsentrert forutsetter at R5 og R6 avhendes. H-blokk, Y-blokk, G-blokk, S-blokk og R4 erstattes av nybygg og bygges sammen til en konsentrert løsning. Det etableres 40 meters sikkerhetssone fra Akersgata og 20 meter fra Høyesteretts plass slik at gatene kan holdes åpne. Kvartal 12 erverves, og eksisterende bygg mot Møllergata bevares. Det sikres 20 meters sone mot Møllergata. Grubbegata stenges til og med kvartal 12.
Konsept 2 Vest forutsetter at man bruker kvartalene 1, 2, og 4. Det erverves tomter i kvartal 5 og 6. S-blokk og R4 erstattes av nybygg. Øvrige eksisterende bygninger innenfor området vurderes i analysen. Kvartal 5 bygges delvis ut for å opprettholde 20 meters sikkerhetssone. Apotekergata holdes åpen, mens Keysersgate og Munchs gate stenges ved kvartal 6. Eksisterende bebyggelse mot Akersgata i kvartal 6 opprettholdes slik at gaten kan holdes åpen ned til påkobling med Ring 1.

Til Dagbladet sier hun at hun ikke har bestemt seg for hva hun mener.

- Vi skal nå gå videre med å kvalitetssjekke alle de fem alternativene, slik vi gjør i alle store statlige byggeprosjekter. Når det arbeidet er ferdig, om et halvt år, kan ende opp med å velge ett av alternativene, eller vi kan si at vi ikke har nok utredninger og at det trengs flere.

Sikkerhet, nærhet til Stortinget, kostnad og dialog med de ansatte og de berørte etter 22. juli vil bli viktig i vurderingen, mener Aasrud.

- VÅR ANBEFALING: Sier selskapene, her ved Metier og Svein Olaussen. De foreslår det såkalte Konsept Øst.
- VÅR ANBEFALING: Sier selskapene, her ved Metier og Svein Olaussen. De foreslår det såkalte Konsept Øst. Vis mer

Når planarbeidet er gjort, skal det utlyses en arkitektkonkurranse. Totalt vil det ifølge Aasrud ta fem til sju år før et nytt regjeringskvartal er på plass. Investeringskostnaden for nybyggene vil ligge på rundt ni millioner kroner.

- Det er snakk om et bygg som skal stå i flere tiår - ja, kanskje til og hundre år. Gjør vi feil, vil det ha konsekvenser for de ansatte, samarbeidet mellom departementene, og for byen og de menneskene som bor og skal leve i byen, og for handel- og næringsstanden, sier statsråden.

Selger, kjøper, river I det anbefalte forslaget, «Øst-alternativet» (se faktaboks), vil området mellom Grubbegata og Møllergata bli overtatt av Staten for å gi plass til departementer. Olaussen utdyper overfor Dagbladet at da er snakk om å rive brannstasjonen og OBOS-bygget, samtidig som man selger R5 og R6. Aasrud sier til Dagbladet at man allerede har vært i dialog med eierne om dette.

- Det er vår anbefaling. Sammenlignet med nullalternativet er det mer økonomisk fordelaktig å gå i gang med dette, sier Olausen.

2012: Statsråd Rigmor Aasrud viste pressen det oppryddede regjeringskvartalet før det skulle åpnes for publikum. I dag legges de nyeste skissene for et nytt regjeringskvartal fram. Foto Jacques Hvistendahl
2012: Statsråd Rigmor Aasrud viste pressen det oppryddede regjeringskvartalet før det skulle åpnes for publikum. I dag legges de nyeste skissene for et nytt regjeringskvartal fram. Foto Jacques Hvistendahl Vis mer

Rigmor Aasrud sier at både selskapene og hun selv har vært klar over at er stor interesse for hva som vil skje med området som ble skadd 22. juli 2011.

- Det er mange som er interessert i hva som skal skje med regjeringskvartalet. Området bærer fortsatt preg av det som skjedde for to år siden. Vi ønsker å gjøre området så pent som det kan bli fram til det er ferdigstilt. Grubbegata vil etterhvert også åpnes for gående, sier hun.

- Komplekst prosjekt - Det nye regjeringskvartalet er et stort og komplekst byggeprosjekt. Regjeringen følger statens kvalitetssikringsrutiner for store prosjekter for å sikre at vi treffer gode valg som sikrer gode og funksjonelle arbeidsplasser og gode byrom, sier fornyingsministeren.

Det var i juli i fjor at utrederne fikk i oppdrag å finne en løsning på hvordan kvartalet kan bli seende ut. Forslaget skulle omfatte alternativer med og uten riving av ett eller flere av de skadde byggene (Høyblokka, Y-blokka, S-blokka og R4), ifølge Regjeringen.

FØR DET BLE KLART: Slik så Regjeringskvartalet ut i juni i fjor, da statsråd Aasrud viste pressen det oppryddede kvartalet. Nå, et år seinere, kommer skissene for et nytt Regjeringskvartal. Foto Jacques Hvistendahl
FØR DET BLE KLART: Slik så Regjeringskvartalet ut i juni i fjor, da statsråd Aasrud viste pressen det oppryddede kvartalet. Nå, et år seinere, kommer skissene for et nytt Regjeringskvartal. Foto Jacques Hvistendahl Vis mer

Tidligere i år la statsråden fram skissene til hvordan det nye Regjeringskvartalet kunne se ut i framtida. Mulighetene var da tre:

• Det kan bli seende ut som før 22. juli. Eksisterende bygg vil da bli stående etter at de er reparert og rehabilitert.
• Bygg kan rives og erstattes med nye bygg
• Bygg kan rives, men deler av dem blir stående. For eksempel kan høyblokka rives, men noen av veggene som har kunstverk risset inn i betongen blir beholdt. Det nye bygget oppføres inntil det gamle

- En milepæl - Utredningen er en stor milepæl i arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet. Forslagene vil sammen med den kommende kvalitetssikringsrapporten utgjøre et viktig grunnlag for regjeringen når den skal beslutte videre utvikling av det nye regjeringskvartalet, sier Aasrud.