Nye vitner i Benjamin-saken

Det kan bli innkalt flere nye vitner når Benjamin-saken skal opp for lagmannsretten i november. Dette kan komme til å rokke ved andre vitners forklaringer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er satt av fem uker til ankesaken, og etter det Dagbladet erfarer, vil det bli innkalt flere nye vitner i lagmannsretten. Disse vil bli innkalt for å så tvil om troverdigheten til vitner som forklarte seg i byretten i forrige runde.

Det kan også bli aktuelt å begjære videre skritt i politietterforskningen.

Flere barndomsvenner av både Jahr og Kvisler møtte som vitner i retten, i tillegg til medlemmer av nazimiljøet på Bøler. Nye vitner kan komme til å danne et litt annet inntrykk av de tiltalte.

Joe Erling Jahr (20) ble i januar dømt til 16 års fengsel for drapet på Benjamin Hermansen. Ole Nicolai Kvisler (22) fikk 15 år, mens Veronica Andreassen (19) fikk 3 år for å ha medvirket til drapet.

Både Jahr og Kvisler anket.

Oslo tingrett slo i sin dom fast at drapet på Benjamin var rasistisk motivert, men mente at det ikke burde straffes strengere enn andre drap begått under svært skjerpende omstendigheter. Dommen vakte sterke reaksjoner i Benjamins omgangskrets, og moren Marit Hermansen ga uttrykk for at hun håpet på en anke fra påtalemyndigheten.

I februar ga riksadvokaten ordre om å anke straffeutmålingen i Benjamin-saken.

Når saken kommer opp for Borgarting lagmannsrett den 11. november, risikerer Jahr og Kvisler lovens strengeste straff.