Nytt arkiv avslørt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det later ikke til å være bunn i krukka som inneholder arkiver og registre fra den kalde krigens tid i Norge. Selv om Lund-utvalget vendte de fleste steiner og historikere har videreført og utdypet kommisjonens kartlegging, er det i sommer oppdaget at også Televerket førte lister over de telefonnumre som ble avlyttet med Televerkets hjelp.
  • Når dette først er avdekket, er det lett å spørre: Hvorfor tenkte man ikke på dette før? For en tradisjonsrik og solid etat som Televerket utførte selvsagt ikke slike arbeider uten at det ble ført inn i protokoller. Og det er lite trolig at det foreligger en bevisst unnaluring, for registeret er, som det heter i dagens Telenor, et «dødt arkiv som har vært lagret, men aldri brukt».
  • Men alt tyder på at det vil være mulig å kaste ytterligere lys over registreringsvirksomheten fra etterkrigstida med støtte i registeret. Siden våre politiske myndigheter har lagt så stor vekt på å kartlegge omfanget og intensiteten i kartleggingene, er det rimelig at også registeret i Telenors varetekt blir stilt til disposisjon både for historikere og for folk som har mistanke om at de er blitt overvåket. Inneholder materialet nye spor til de hemmelige tjenestenes virksomhet, bør registeret bli kjent for dem som søker innsyn i mappene sine. Hvis det er riktig som historikeren Knut Einar Eriksen sier, at registeret kan kaste lys over mengden av avlyttinger, når de har blitt gjort og i hvilke regioner av landet de er foretatt til enhver tid, er det innsikt som er av stor betydning for forskningen om denne perioden.
  • Lund-kommisjonens arbeid var et viktig bidrag til å fjerne den verkebyllen som mistankene til de hemmelige tjenester og dermed til de politiske myndighetene har vært. Men det gjør ikke noe godt inntrykk at det også i ettertid stadig avdekkes nye eksempler på ulovlige registreringer. Derfor er det viktig at Justisdepartementet nå gjør sitt ytterste for at også Televerkets register blir undersøkt og gjort tilgjengelig. Bare åpenhet om fortidas synder kan gjenopprette den fulle tillit til de hemmelige tjenestene.