Nytt atomlager 200 ganger for lite

Det kombinerte lageret og deponiet for lav- og middels radioaktivt avfall som ble åpnet i Himdalen i Aurskog-Høland torsdag, tar bare hånd om 0,5 prosent av radioaktiviteten i norsk atomavfall.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det hevder Bellona, som etterlyser tiltak for å lagre det høyaktive atomavfallet bedre.

- I dag lagres dette i en lagerbygning utenfor Institutt for energiteknikks atomreaktor i Halden, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona til NTB.

Plutonium og uran

Ifølge Bøhmer er det hemmelig at det høyaktive avfallet, som blant annet inneholder plutonium og uran, lagres i et lager i Halden. Denne type lagring er dårligere enn lagringen av lav- og middels radioaktivt avfall.

- I verste fall blir det en katastrofe dersom det skjer noe med lageret. Et jordskjelv, flystyrt eller en annen påvirkning som fører til at lageret skades kan føre til radioaktive utslipp, sier Bøhmer til NTB.

Han tar til orde for å lagre det høyaktive avfallet 1.000 meter ned i jorda innstøpt i beholdere.

- Dette er måten det gjøres på i utlandet i dag, og i Norge har vi mye fjell og vi kan bore, så det burde være mulig å gjøre det her også, sier han.

Onsdag var representanter for Bellona hos helseminister Dagfinn Høybråten, og gratulerte ham med at anlegget i Himdalen er ferdig.

- Vi takket for samarbeidet om å lagre de første 0,5 prosentene av radioaktiviteten, og sa at vi så fram mot det videre samarbeidet for å få lagret de neste 99,5 prosentene, sier Thomas Nilsen i Bellona.

Forsvarlig

Foreløpig venter Norge på at andre land skal gå foran, og vise vei for hvordan man skal langtidslagre eller deponere høyaktivt avfall. Ifølge direktør Kjell Bendiksen i Institutt for energiteknikk (IFE) lagres det høyaktive avfallet i dag i henhold til internasjonale bestemmelser på IFEs område i Halden.

- I dag lagres avfallet i henhold til retningslinjene fra det in ternasjonale atomenergibyrået IAEA, og vi innrapporterer vår avfallsmengde til byrået fire ganger i året, sier han. Han understreker at lagringen i Halden er forsvarlig.

Statssekretær Harriet Berg i Næringsdepartementet sier at departementet ikke har noen planer om å endre lagringen av høyt radioaktivt avfall.

- I dag er lagringen av dette avfallet tilfredstillende, selv om vi i dag ikke har noen varig løsning, sier hun.

Mer åpenhet

Både Bendiksen og Berg var til stede under åpningen av det kombinerte lageret og deponiet for atomavfall torsdag. Da Berg tok i mot den symbolske nøkkelen fra direktør Halvor Stormoen, sa hun at det skulle bli mer åpenhet fra myndighetens side om norsk bruk av atomkraft og lagring av atomavfall.

Så overleverte hun nøkkelen til direktør Kjell Bendiksen i IFE, som skal drive anlegget, med driftsmidler fra Næringsdepartementet.

Bendiksen sa i sin takketale at han kunne berolige alle med at det nye anlegget er svært sikkert, og at det ikke er helsefare verken for dem som jobber i anlegget eller dem som bor i området.

- Når vi flytter atomavfallet fra Kjeller til Himdalen, vil det bli gjort på en måte som gjør at det ikke vil være fare for helsen til folk på Kjeller, langs transportruten eller i Himdalen, sa han.

Den eneste som ikke ønsket anlegget velkommen til Himdalen, var ordføreren i Aurskog-Høland, Øyvind Ottesen. Han hadde helst sett at anlegget ble lokalisert til en annen kommune, sa han i sin hilsningstale under åpningen.

HØYRADIOAKTIVT: Klemt mellom et boligområde og bedriften Borregaard ligger Halden-reaktoren og Norges største lager av høyradioaktivt avfall. Det nye atomlageret i Himdalen skal ikke ta i mot dette avfallet.