Nytt bråk i Avinor

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stridighetene i Avinor ser ikke ut til å ha noen ende. Nå dreier kritikken seg om ledelsens ansettelse av en mann uten bakgrunn fra luftfarten som sjef for kontrollsentralen i Røyken. Lederen i Flygelederforeningen, Rolf Skrede, mener ansettelsen er et bevis på hvor ille forholdene er blitt i Avinor. Selv om styret i Avinor har vedtatt å legge ned kontrollsentralen i Røyken og flytte aktiviteten til Stavanger, styrer sentralen fortsatt all fly-trafikk i Sør-Norge.

Forrige uke kunne NRK Brennpunkt avsløre at Avinor-ledelsen ikke har fulgt opp arbeidet med å lage sikrere inn- og utflyvingskorridorer til og fra Gardermoen. Luftfartstilsynet har bare i år fått innrapportert 12 hendelser hvor fly har kommet så nær hverandre at den innebygde kollisjonsalarmen i flyene har gått. Men alt i 2001 lovet det daværende Luftfartsverket å løse problemene. Et stort prosjekt ble satt igang, men er senere lagt på is, uten at Luftfartstilsynet ble informert om det. Avinor-ledelsen har åpenbart prioritert andre omstillingstiltak. Luftfartsdirektør Otto Lagarhus innførte derfor strakstiltak ved å gi påbud om å doble avstanden mellom inn- og utflyvning.

I fjor var det stor spenning om hvorvidt Avinor-sjef Randi Flesland ville få styrets tillit etter vedvarende strid med de ansattes organisasjoner. Flertallet, minus de ansattes representanter, uttrykte da full tillit til Flesland. Men flertallet konstaterte samtidig at samarbeidet mellom ledelsen og de tillitsvalgte ikke var godt nok og ga direktøren i oppdrag å utvikle en «operativ samarbeidsmodell i samarbeid med de tillitsvalgte».

Det hører til dagens orden at virksomhetsledere og tillitsvalgte barker sammen. De har ulike roller og representerer ulike hensyn. Men erfaringen kan tyde på at konflikten mellom de ansatte og Avinor-ledelsen er mer vedvarende og dypere enn mer rituelle konflikter på en arbeidsplass. Resultatet er at to parter i en organisasjon som skal sørge for sikkerheten for millioner av flypassasjerer nærer dyp mistillit til hverandre. Det er mildt sagt foruroligende. Samferdselsministeren bør ta affære.