Nytt bud kan endre Orkla-vedtak

Selv om flertallet i Orklas styre har vedtatt å gi en betinget aksept av Sampos tilbud på Storebrand, vil et nytt og bedre tilbud fra DnB kunne endre styrevedtaket, opplyser styreformann i Orkla, Finn Hvistendahl.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Styreformannen gir klart uttrykk for at styret ønsker et mer konkurransedyktig tilbud fra Den norske Bank (DnB), fordi Orkla er best tjent med en norsk løsning og tilstedeværelse av noen store finansinstitusjoner med hovedkontor og et privatdominert norsk kjerne-eierskap.

- Vi har gjort oss tanker om hvor mye bedre et tilbud fra DnB må være for at vi skal se annerledes på saken. Men jeg vil ikke dele disse tankene med mediene, svarer Hvistendal på spørsmål fra NTB om hva som skal til for at styret vil vurdere saken på nytt.

DnB må by mer

Likevel kan en uttalelse fra Hvistendahl være en indikasjon på hva som kreves for at Orklas styre skal kunne endre sitt vedtak.

- Styret er samstemt i at på like vilkår vil det være best med en norsk løsning (altså en fusjon mellom DnB og Storebrand, red. anm.), sa Hvistendahl på en pressekonferanse torsdag. Det betyr i klartekst at DnB må legge inn et bud som er likeverdig med budet fra Sampo for at Orkla skal velge tilbudet fra den norske banken.

Mindretallet i styret sier de ønsker at DnB skal legge fram et bedre tilbud som på lengre sikt kan gi grunnlag for en konkurransedyktig avkastning for Storeband-aksjonærene. Derfor ønsker ikke mindretallet, som består av de ansattes to representanter, Arvid Strand og Stein Stugu, samt aksjonærrepresentanten Kjell Almskog, å gi en aksept på Sampos tilbud på dette tidspunktet.

Ønsker kontanter

Orkla ønsker et kontantoppgjør fra Sampo for sine aksjer i Storebrand. Men tilbudet fra Sampo er utformet slik at Orkla kan bli sittende med 23 prosent av oppgjøret sitt i Sampo-aksjer dersom alle aksjonærene har kontanter som prioritert ønske.

- Vi ønsker et oppgjør i kontanter fordi det gir størst utbytte. Sampo-aksjen har jo falt i det siste, sier konsernsjef Finn Jebsen i Orkla.

Sampo er kommet med en invitt til norske investorer om å kjøpe seg opp i selskapet med henvisning til at den finske staten skal selge seg ut. På spørsmål fra NTB om ikke Orkla ønsker å følge invitten, sier Jebsen at et kontantoppgjør ikke utelukker at Orkla kjøper Sampo-aksjer på et senere tidspunkt.

Korte tidsfrister

Betingelsene for styreflertallets aksept av tilbudet fra Sampo er at det ikke kommer fram vesentlige nye forhold innen 10. juli. Og Hvistendahl bekrefter at et nytt bud fra DnB vil være et slikt vesentlig nytt forhold.

Orklas aksept er videre betinget av at Sampo enten får aksept fra 90 prosent av aksjene, eller nødvendig tillatelser fra norske myndigheter til å eie under 90 prosent i Storebrand innen 15. august 2001.

De korte fristene er satt fordi styret ikke ønsker at Storebrand-aksjene skal bli bundet over lengre tid.

- Fristen bør også være tilstrekkelig til at Sampo får tid til å telle opp aksepter, og for at myndighetene skal få behandlet en konsesjonssøknad fra det finske selskapet, sier Hvistendahl.

(NTB)