Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Utfordrer norsk barnevern

Nytt ekspertnettverk skal slå alarm om feil i barnevernsaker: - Vi er rystet inn til hjerterota

Over 20 sakkyndige barnevernpsykologer med lang erfaring går sammen i ny organisasjon.

VIL BEDRE NORSK BARNEVERN: En ny organisasjon av fagfolk med erfaring fra barnevernssaker vil varsle om feil som blir begått og foreslår en rekke tiltak de mener vil bedre norsk barnevern.  Foto: Sara Johannessen/NTB Scanpix
VIL BEDRE NORSK BARNEVERN: En ny organisasjon av fagfolk med erfaring fra barnevernssaker vil varsle om feil som blir begått og foreslår en rekke tiltak de mener vil bedre norsk barnevern.  Foto: Sara Johannessen/NTB Scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Nystiftede Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB) ønsker at politikerne skal diskutere en total forvandling av hele barnevernet, skriver Tidsskrift for Norsk psykologforening i sin maiutgave.

- Vi må heve kvaliteten i norsk barnevern. Systemet fungerer ikke i dag, sier Harald Koht, professor emeritus i offentlig administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus til tidsskriftet.

Koht ble nylig valgt til leder da KIB ble stiftet 23. mars.

Initiativtaker og talsmann for den nye organisasjonen, psykologspesialist Einar Columbus Salvesen, har markert seg som en sterk kritiker av norsk barnevern.

- Vi er ei gruppe sakkyndige som er alldeles rystet helt inn til hjerterota over det vi ser i norsk barnevernpraksis, sier Salvesen til Dagbladet.

Den nye organisasjonen består av ulike fagfolk med god kjennskap til norsk barnevernpraksis, deriblant mer enn 20 sakkyndige psykologer.

Salvesen sto i desember 2015 i bresjen for en bekymringsmelding til regjeringen om barnevernet, som 170 fagfolk innen ulike fagfelt sluttet seg til.

Ønsker å varsle

I nettverkets mandat heter det:

«Nettverket ønsker å varsle om tilfeller der utredninger fra barnevern og sakkyndige fremstår som overfladiske, subjektive og mangelfulle i forhold til sakenes kompleksitet, og likeledes tilfeller der vi støter på faglig sett spekulativ håndtering av fakta innen et uhyre følsomt område. Vi vil også arbeide for å motvirke misbruk av psykologiske tester, psykologisk teori, fagbegreper og diagnoser i barnevernssaker.»

KRITISK: Psykologspesialist Einar Salvesen er initiativtaker til en ny organisasjon som ønsker endringer i norsk barnevern. Foto: Asle Hansen
KRITISK: Psykologspesialist Einar Salvesen er initiativtaker til en ny organisasjon som ønsker endringer i norsk barnevern. Foto: Asle Hansen Vis mer

- Vi ønsker å kunne si i fra når vi oppdager feil i barnevernsaker, og håper at vi vil bli lyttet til. Dette er viktig, for vi ser mange saker hvor det har sviktet i mange ledd. Det være seg i førstelinjetjenesten, i de sakkyndiges rapporter eller i rettsvesenet, sier Salvesen.

Den nystiftede organisasjonen påpeker at Norge er i verdenstoppen i antall akuttplasseringer av barn utenfor hjemmet.

Antallet barn med et akutt plasseringsvedtak økte med 70 prosent fra 2008 til 2013, og har deretter stabilisert seg, viser statistikk fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Organisasjonen går inn for å opprette frittstående, eksterne kompetanseteam som skal inn i alle barnevernssaker der det er snakk om akuttvedtak.

- Det er dette kompetanseteamet som bør gå i retten ved vurdering av omsorgsovertakelser. Når barnevernet ikke klarer å plassere barnet i familiens nettverk via dialog, så bør de sende saken videre til en annenlinjetjeneste, sier psykologspesialist Ester Solberg, som er KIBs nestleder, til Tidsskrift for Norsk psykologforening.

- Bør kunne miste autorisasjon

KIB har en rekke forslag til tiltak som organisasjonen mener vil bedre norsk barnevern:

 • KIB mener Norge bør utvikle støtteprogrammer for at nettverket til barnet skal brukes i mye større grad enn i dag.
 • KIB mener også at barnevernsansatte bør ha autorisasjon som de kan miste hvis de begår alvorlige lovbrudd, som for eksempel å snakke usant i retten eller forfalske dokumenter.
 • Organisasjonen ønsker også innført en lovfestet plikt til å prøve familieplasseringer og bruk av familieråd, slik at plassering av barn hos fremmede blir unntaket.
 • KIB støtter Særdomsstolsutvalget som går inn for å overføre sakene til tingretten, og gjøre tingretten til første instans i barnevernsaker.
 • Organisasjonen vil fjerne barnesakkyndig kommisjon og heller utvikle et veiledningssystem for sakkyndige.

KIB vil fremheve at mer kompetanse og mindre bruk av makt, samt å bruke ressursene i familien/nettverket , er en av få måter å få ned hets og trusler mot barnevernansatte på. Hets og trusler er et tydelig tegn på at det også er noe galt med systemet, mener organisasjonen.

Salvesen sier de ønsker innført obligatoriske organisasjonsutviklingsprogrammer hos alle barneverntjenester «med vekt på den menneskelige faktor».

- Da vil vi se store, positive endringer, sier Salvesen.

Han peker på at plassering av barn utenfor hjemmet har gått ned i to kommuner som allerede har innført dette.

- Vi har vært vitne til at en rekke samværsordninger mellom barn og biologiske foreldre fungerer dårlig og ofte bidrar til å øke konfliktnivå og skaper utrygghet i relasjonene. Vi ønsker å bidra til å styrke kompetansen innen dialog og kommunikasjonsferdigheter i barnevernstjenesten generelt, og mener at en revidering av samværsordningen i en del saker vil være et naturlig utgangspunkt for en slik prosess, sier Salvesen.

Psykologen presiserer at KIB naturligvis er klar over at det finnes akuttvedtak med omsorgsovertakelse som er helt nødvendige.

- I disse tilfellene er det ofte heller ikke aktuelt med samvær og bruk av familienettverk. De fleste omsorgsovertakelse skjer imidlertid i familier der den reelle omsorgsevnen er mer diffus, og kun kan avdekkes med helt andre virkemidler enn det som skjer i mange saker i dag, sier Salvesen.

KIBs mål

Salvesen har utarbeidet et prosjektnotat for KIB hvor følgende målsettinger framgår:

 • Bygge et bedre klima rundt barnet (foreldre/fosterforeldre/barnevern) og bidra til en naturlig relasjon til biologiske foreldre,
 • På lengre sikt bidra til at biologiske foreldre og familie kan bli en del av et nettverk som barna kan profitere på når de blir eldre/voksne.
 • Bidra til å skape ro rundt sakene og redusere stress og konfliktnivå .
 • Bidra til å skape en tryggere og mer tillitsskapende ramme rundt samværet der foreldre kan få en mulighet til å fremstå med sine ressurser.
 • Danne grunnlag for bedre å avdekke foreldrenes ressurser og faktisk omsorgsevne i de tilfeller der tilbakeføring kan være aktuelt .
 • Skape en lærings/synergieffekt når det gjelder å utvikle en åpen og mer dialogorientert kultur i barneverntjenester hvor dette er et behov.

- Vil lytte

- Vi er positive til KIB som kommer med god og konstruktiv kritikk av barnevernet, og vi vil helt klart lytte til dem. Mye av det organisasjonen påpeker, er vi enige i. En god debatt om barnevernets utvikling er viktig og bra, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet til Dagbladet.

Solveig Hornes våpendrager sier de er klar over behovet for en kompetanseheving i barnevernet.

- Vi må finne ut hvordan det er med kompetansen rundt om i de lokale barneverntjenestene. Nå gjennomfører Bufdir en slik kartlegging av kompetansenivået. Barnevernet har vært gjennom en kapasitetsøkning, nå kommer kompetanseløftet. Til høsten kommer vi med en strategi for å heve kompetansen i barnevernet, sier Terning.

Strategiplanen vil omfatte grunnutdanning av barnevernansatte og videreutdanning.

- Vi har allerede opprettet en barnevernlederutdanning, hvor første kull ble uteksaminert i april. Vi jobber også med å utvikle lederteam som skal rykke inn og hjelpe til i kommuner med utfordringer i barnevernet, sier statssekretæren.

Terning sier departementet også er veldig enig i at barn bør plasserer hos familie, der det er mulig, i saker hvor barn blir tatt ut av hjemmet.

- Dette er noe vi har jobbet med, og bruken av familieplassering har økt. Vi har nettopp foreslått for Stortinget at dette skal lovfestes, og at det skal begrunnes og dokumenteres i de tilfeller man ikke benytter seg av dette.

Statssekretæren viser også til at det kan bli aktuelt å fjerne fylkesnemndene.

- Særdomstolsutvalget har nettopp foreslått at noen tingretter med barnefaglig kompetanse bør behandle barnevernssaker. Dette er et forslag som jeg i utgangspunktet er positiv til og som om kort tid skal sendes på høring.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!