VIL HA FORBUD: Arbeidet med å identifisere stoffer som kan brukes til ulovlig produksjon av sprengstoff og bomber har pågått i EU siden terrorbombingen i Madrid i 2004. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Scanpix
VIL HA FORBUD: Arbeidet med å identifisere stoffer som kan brukes til ulovlig produksjon av sprengstoff og bomber har pågått i EU siden terrorbombingen i Madrid i 2004. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/ScanpixVis mer

Nytt EU-direktiv skal stanse bombeproduksjon

Forbudsliste sendt på høring til medlemslandene i mai.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| De kjemiske stoffene som angivelig er kjøpt inn av de tre terrormistenkte står alle på en forbudsliste som EU-kommisjonen den 17. mai i år sendte ut på høring til medlemslandene.

- Jeg har listen foran meg fordi Norge gjennom EØS-avtalen har hatt full anledning til å delta i EUs arbeid på dette området, sier avdelingsdirektør Torill Tandberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tandberg sier at arbeidet med å identifisere stoffer som kan brukes til ulovlig produksjon av sprengstoff og bomber har pågått i EU siden attentatet i Madrid i 2004. Rapporten som ble sendt ut i mai i år inneholder forslag som legger sterke begrensninger på disse stoffenes tilgjengelighet, sier Tandberg.

Lovlige kjemikalier DSB-direktøren sier Norge har meget strenge regler for oppbevaring, transport og bruk av eksplosiver. De stoffene som omtales i EUs notat er hver for seg lovlige og normalt ufarlige når de brukes til det de er ment til.

Hun bekrefter at Norge har fulgt opp EUs arbeid for å få gjennomført begrensninger i tilgangen på slike stoffer. EØS-avtalen har på dette området gitt oss muligheter for å påvirke utviklingen like mye som om vi hadde vært EU-medlem.

- Problemet finner vi beskrevet i notater om EUs brede bekjempelse av terror. Justice, Freedom and Security er det departementet i EU-kommisjonen som har ansvaret for dette, sier Tandberg.  

Denne typen begrensninger vil alltid innebære et visst byråkrati som kan oppleves unødvendig, sier Tandberg. Den vanlige forbruker vil ikke merke stort til at disse kjemikaliene blir forbudt i vanlig handel.

Rask reaksjon DSB-direktøren sier utkastet til nytt direktiv fra EU vil bli implementert i Norge når prosessen i EU er ferdig.

- Det har imidlertid ikke mye for seg at Norge lager særregler. Terrorbekjempelse er en internasjonal oppgave. Skal disse farlige stoffene komme under forsvarlig kontroll, må det skje på europeisk basis, sier hun.

EUs arbeidsgruppe, der Norge også har deltatt, er klar på dette punktet. Tilgjengeligheten til stoffer som kan brukes til å produsere eksplosiver må innskrenkes overalt, samtidig som det ikke må føre til nye handelshindringer.

- EUs begrensningsdirektiv under REACH gjør det mulig å regulere energinivået i kunstgjødsel. Også her vil omsetningen overfor forbrukerne bli regulert.

På spørsmål om hvorfor det skal ta så lang tid å få direktivet klart, sier Tandberg at EUs måte å arbeide på er omstendelig. Man må ta hensyn til de demokratiske prosessene i EU. Men så kan det brått gå veldig raskt dersom saker har høy politisk oppmerksomhet. Da er det vanskelig å forutsi tempoet.

(NTB)