OVERFØRTE 500 000 KRONER TIL FEIL PERSON: Diskusjonen om bedre nettbanksikkerhet og bankenes ansvar kom i gang etter at en kvinne ved en tastefeil overførte en halv million kroner til feil konto sommer 2006. Foto: TORBJØRN GRØNNING
OVERFØRTE 500 000 KRONER TIL FEIL PERSON: Diskusjonen om bedre nettbanksikkerhet og bankenes ansvar kom i gang etter at en kvinne ved en tastefeil overførte en halv million kroner til feil konto sommer 2006. Foto: TORBJØRN GRØNNINGVis mer

Nytt EU-krav kan gjøre det dyrt å taste feil i nettbanken

Fritar banken for ansvaret.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forbrukermyndighetene er bekymret for at et nytt EU-direktiv kan hindre innføring av regler for å beskytte forbrukerne ved feiltasting i nettbank.

For et par år siden tapte en kvinne 500 000 kroner fordi hun tastet et siffer feil i et bankkontonummer.

Banken ville ikke erstatte tapet, men kvinnen gikk til sak med støtte fra Forbrukerrådet. Kort før saken skulle for retten, ble det forlik slik at kvinnen fikk tilbake pengene.

Nye regler

Saken vakte stor oppsikt og førte til at Banklovkommisjonen laget et forslag til bedre beskyttelse for bankkunder.

Dette forslaget er nå til behandling i Justisdepartementet.

Samtidig er et EU-direktiv med navnet betalingstjenestedirektivet under innføring Norge.

Et utvalg har vurdert hvordan norske regler kan tilpasses dette direktivet.

Utvalget har delt seg i to i spørsmålet om hvem som skal ha ansvaret hvis en nettbankkunde taster feil.

Halvparten av utvalget mener at kunden selv, i samsvar med direktivet, må bære ansvaret for tap.

Trygghet

- Banklovkommisjonen har lagt fram et meget godt forslag som vil gi trygghet for forbrukerne ved bruk av nettbank både i dag og i framtida. Vi mener at disse forslagene er forenlige med EU-direktivet, sier advokat Jon-Andreas Lange i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet sier i sin høringsuttalelse at det ikke er motsetning mellom forslaget fra Banklovkommisjonen og EU-direktivet på dette punktet.

Skulle Justisdepartementet likevel ha et annet syn, ber rådet om at Banklovkommisjonen får se på saken på nytt.

Nye rutiner

Etter at saken med kvinnen som tapte 500 000 kroner ble løst, har ikke tilsvarende saker dukket opp hos Forbrukerrådet.

- Stort sett er det trygt å bruke nettbank. Bankene har innført nye rutiner etter den saken som gjør det vanskeligere å gjøre samme type feil. Men vi kan ikke se bort fra at det er banker som fortsatt ikke har gode nok rutiner for å fange opp feil. Om det har vært slike saker som banken og kunden har løst seg imellom vet jeg ikke, sier Lange.

Også Forbrukerombudet har reagert på tolkningen av EU-direktivet.

I uttalelsen om direktivet pekes det på at kundens ansvar ved bruk av bankkort er begrenset, mens tap som skyldes tastefeil i nettbank er kundens ansvar.

Det er dette forslaget fra Banklovkommisjonen vil rette på. Ut fra kommisjonens forslag vil kundens ansvar begrenses til en egenandel.

- Selv om forslaget fra Banklovkommisjonen må endres noe, er det av stor betydning at man innfører regler om ansvarsbegrensning så langt det er mulig, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

(NTB)