KRF: Beate Husa, fylkestingsgruppeleder i Hordaland, vil lansere "hemmelig" kompromissforslag. Video: Lars Eivind Bones Vis mer

Nytt forslag som ris bak speilet: - Blodtåka har senket seg i KrF

Beate Husa, fylkestingsgruppeleder i Hordaland, fronter en blå blokk som vil fremme det hun kaller et kompromissforslag på det ekstraordinære fylkesårsmøtet til KrF i dag.

Beate Husa, fylkestingsgruppeleder i Hordaland, fronter en blå blokk som vil fremme det hun kaller et kompromissforslag på det ekstraordinære fylkesårsmøtet til KrF i dag.

- Det er et forslag jeg håper at alle kan stille seg bak og som kan være en løsning som alle kan enes om, sier Husa.

Hun foreslår at det sendes en primærdelegasjon med delegater til KrFs landsmøte 2. november, og en sekundær.

- Jeg foreslår at vi sender en primærdelegasjon og en sekundærdelegasjon fra Hordaland. Primært en delegasjon som er representativ for de delte meningene , sekundært en flertallsdelegasjon. Den sendes om noen av de påfølgende fylkesårsmøtene bryter med prinsippet om representasjon, sier Husa.

Det vil i praksis bety en helblå delegasjon.

Sterke reaksjoner

Forslaget vekker sterke reaksjoner fra flere av delegatene på møtet. Fler antyder at det er umoralsk.

- Avgjørende at en representativ delegasjon må kunne sikre at vi står sammen etter dette. En overkjøring av mindretallet vil kunne skape dype sår. Vi skal slå oss sammen med Sogn og Fjordane. Jeg får bekymringsmeldinger derfra om at hvis dette er slik dere skal behandle mindretallet, hva med oss. Her står en i fare for å vinne slaget, men tape krigen, sier fylkesleder Dag Sele.

I HORDALAND: Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad er i dag i Hordaland, der de argumenterer for hvorfor partiet skal velge deres retning. Foto: Lars Eivind Bones
I HORDALAND: Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad er i dag i Hordaland, der de argumenterer for hvorfor partiet skal velge deres retning. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

- Helblått forslag

Torstein Mentzoni, leder i Bergen vest KrF, forklarte tidligere i dag forslaget overfor Dagen .Han stiller seg bak at Hordaland velger en helblå delegasjon hvis noen andre fylker ikke bruker forholdstallsvalg.

– Vi ønsker representativitet. Vi merker at mange i partiet er opptatt av det, og vi ønsker å skape god stemning etter 3. november, sier Mentzoni til Dagen.

Han kaller det et ris bak speilet.

– Ja, for blodtåka har senka seg. Ryktene går og frykten for å bli lurt er til stede. Mange i Hordaland er aggressive og vil ta alt. Da foreslår vi et vedtak om representativitet. Men hvis andre fylker etter oss ikke går for representativitet, vil vi føle oss lurt. Da har vi et sekundærvedtak hvor vinneren tar alt i Hordaland. Det er et kompromissforslag, sier han.

Superlørdag

Hordaland innleder det som kalles superlørdagen i KrFs retningsvalg.

Fem fylkeslag skal velge sine delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. 52 mandater står på spill. Det er nær en tredel av det totale antall mandater som sendes til landsmøtet.

Vippepartiet KrF skal bestemme seg for om de skal falle ned på venstre eller høyre side av politikken. Med dem avgjøres det hvem som skal styre landet.

Én KrF-delegat kan avgjøre hvem som skal styre landet

På hjemmebane

Knut Arild Hareide åpner på hjemmebane i Hordaland. Med 14 mandater å fordele, er dette et av de største fylkene.

Men selv om han kommer til sine egne, ligger det an til å bli flertall for å gå inn i dagens regjering, her, det motsatte av de Hareide ønsker. Hareide håper å få flertallet med seg på å starte sonderinger om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Sp.

Om det blir en løsning der vinneren tar alt, er det et stort nederlag for Hareide.

Det er fra fylkesledelsens side lagt opp til at også mindretallet skal bli hørt, og få sine representanter til landsmøtet.

- Arbeidsutvalget anbefaler at fylkeslaget sender en delegasjon som speiler fylkesårsmøtets syn på samarbeidsspørsmålet, skriver fylkesleder Dag Sele i møtepapirene.

Det er imidlertid årsmøtet som bestemmer, så om det blå flertallet bestemmer seg for å ikke høre på ledelsen, kan det blir vinneren som tar alt slik tilfellet var i Rogaland.

Advarer mot tredje vei

I sin tale advarer Hareide mot regjering mot Frp, men også mot å fortsette som før i opposisjon, den såkalte tredje vei.

- Noen ganger kan vi tenke at det beste er det trygge, det å ikke gjøre et veivalg. Jeg mener det kanskje er det minst trygge. Det har vi gjort fire valg på rad uten å lykkes. Hvis vi skal peke på det samme alternativet også i 2021, så er det ikke mer realistisk enn tidligere, sa Hareide.

Han gjentok sine advarsler om å gå i regjering med Frp.

- Frps prosjekt er det som er lengst bort fra KRF. Det er det partiet våre velgere når de blir spurt har minst lyst til å regjere med. Sentrumspartiet KrF står foran valget mellom sentrum og ytre høre med Frp, eller sentrum og det moderate venstre. Da blir det ganske enkelt for meg, sier han.

- Gir fra oss vippeposisjon

Kjell Ingolf Ropstad minnet derimot om hva KrF har fått til og advarer mot å trekke politikken mot ytterste venstre.

- Jeg kan med hånda på hjertet si. Vi har betydd en forskjell de siste fire årene. - Det er mange saker vi er uenige med Frp i, men det er politikken som gjelder. Vi har jo fått seier på punkt etter punkt med Frp i regjering, sier Ropstad, som fikk stor applaus på bortebane.

- En mindretallsregjering med Sp og Ap blir avhengig av støtte fra SV. Den gir makt til ytterste venstre, vi gir fra oss vippeposisjonen vi har i dag, til ytterste venstre, sier KrF nestlederen som fronter synet om at KrF skal gå i forhandlinger om å gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og KrF.