Nytt kirkebråk

Kristelig Folkeparti kan få en marerittaktig påskepakke før valget neste år dersom Helen Bjørnøy får flest stemmer som biskop.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NOMINERINGEN

av ny biskop i Oslo har knapt startet før bråket er i gang. Det som er blitt en kirkelig strid, kan ende som et mareritt for Kristelig Folkeparti til våren: Det er ikke utenkelig at kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland kan komme til å måtte velge mellom tre SV-ere. Det er heller ikke usannsynlig at den ene av disse er generalsekretæren i Kirkens Bymisjon, Helen Bjørnøy. Det vil i så fall bli den verst tenkelige opptakten til neste års valgkamp for KrF. Bjørnøys radikale politiske og teologiske profil er over grensa for vestlandske pietister.

I KIRKEN

er det blitt diskusjon av helt andre grunner, men underliggende på grunn av uenighet om hvilken vei kirkeskipet skal styres. I den første lanseringsrunden på menighetsmøter og i menighetsråd fikk prest og forfatter Per Arne Dahl flest stemmer. Han er utvilsomt populær, men har overraskende sagt nei til å bli nominert. Overfor Dagbladet understreker han at det er en helhetsvurdering, og legger til at han savner et avgjørende kriterium i Bispedømmerådets beskrivelser: «... biskopen som åndelig hyrde med ansvar for prestene og medarbeiderne, og å inspirere frem trosutvikling, menighetsbygging, gudstjenesteutvikling, evangelisering og trosformidling.» Dermed legger Dahl vekt til kriteriedebatten, som allerede har tiltatt til kraftig styrke.

VALGET AV

kandidatene er en sann demonstrasjon av hva Maktutredningen har slått fast: Den kirkelige eliten er den mest radikale i landet. Blant de sju nominerte er det minst tre, kanskje fire, SV-ere. Kirkerådets direktør Erling Pettersen, professor Trond Skard Dokka og domprost i Bodø, Tor B. Jørgensen, står alle for en mer åpen teologi, og er forankret i en politisk radikal solidaritetstenkning. Det samme kan sies om prost Trond Bakkevig, som har markert seg som Arbeiderparti-politiker. Alle disse fikk mange stemmer i lanseringsrunden og er sterke kandidater.

DE TO SISTE

kandidatene er mer ukjente som samfunnsaktører. Direktør i Kultur- og kirkedepartementet Anne Lise Brodtkorb har vært nominert tidligere. Hun kan være en kompromisskandidat, men siden det bare er to kvinner på lista, er det trolig mest til Bjørnøys fordel. Nominasjonsprosessen er en prøveordning, og Svarstad Haugland har sagt at hun vil legge vekt på det kirkelige votumet. Hun er derfor bundet til kirkeskipets mast.

Domprosten i Oslo, Olav Dag Hauge, kan bli Valgerds redning. Han fikk mange stemmer i lanseringsrunden, men står sterkere innad enn utad. Han må betegnes som mer forsiktig og konservativ enn de andre, og litt profilløs.

Det kan passe KrF godt, men er neppe det beste for Kirken.