Nytt nederlag for Fredrik Fasting Torgersen

Men prosessen for frifinnelse av drap i 1957 kan fortsette.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo tingrett har med en kjennelse i dag gitt drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen (73) et nytt nederlag i det som ser ut til å være en endeløs prosess.

Denne uka - den 16. juni - var det 50 år siden Torgersen ble dømt til fengsel på livstid for et drap i Skippergata i Oslo året før.

Saken i tingretten gjelder spørsmålet om Gjenopptakelseskommisjonen er habil - slik den selv mener - til å behandle en ny begjæring fra Torgersen om å gjenåpne straffesaken fra 1958.

Oslo tingrett ved tingrettsdommer Leiv Robberstad har avvist saken, og har dermed ikke tatt standpunkt til påstanden fra Torgersen og hans forsvarer Erling Moss om at kommisjonen er inhabil.

Den tilsynelatende endeløse prosessen handler om Torgersens gjentatte - og hittil forgjeves - forsøk på å bli frikjent for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i desember 1957. Denne uka - den 16. juni - var det 50 år siden Torgersen ble dømt til fengsel på livstid for dette drapet.

Ny mulighet


Tingretten har gitt Gjenopptakelseskommisjonen medhold i at saken må avvises, og har dømt Torgersen til å dekke statens sakskostnader på 25.000 kroner.

Men prosessen kan likevel fortsette.

Dette gjelder også tvistespørsmålene i den aktuelle saken, som handler om habilitet og kommisjonens avslag på Torgersens søknad om rett til offentlig forsvarer.

Advokat Erling Moss viser til et avsnitt i kjennelsen, og peker på en ny mulighet til å vinne fram på disse to punktene:

- Det tingretten avgjør er at den ikke har kompetanse til å avgjøre noen av delene. Torgersen må først få ny behandling av kommisjonsmedlemmer som etter hans mening er inhabile, og uten at han får oppnevnt offentlig forsvarer. Deretter, om han på nytt får avslag, kan han bringe saken inn på ny for tingretten, sier Erling Moss i en kommentar til NTB.


Juridisk teori


Bakgrunnen for påstanden om inhabilitet, er feil som Gjenopptakelseskommisjonen hevdes å ha begått da den i desember 2006 avslo Torgersens begjæring om gjenåpning av straffesaken. Videre har kommisjonen selv fattet vedtak om habilitetsspørsmålet, og erklært seg habil til å behandle en ny begjæring fra Torgersen.

Oslo tingrett har kommet fram til sitt standpunkt om å avvise saken ved å vise til rettspraksis og juridisk teori om straffeprosessloven og tvistemålsloven. Konklusjonen er i juridisk språk at «hovedregelen i norsk sivilprosess er at prosessuelle avgjørelser ikke kan gjøres til egen tvistegjenstand.»

 NYTT NEI:  Oslo tingrett avviste habilitetsanken fra drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen. Men prosessen for å bli renvasket fra drapet i Skippergata i 1957 kan fortsette. Foto: FRANK KARLSEN.
NYTT NEI: Oslo tingrett avviste habilitetsanken fra drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen. Men prosessen for å bli renvasket fra drapet i Skippergata i 1957 kan fortsette. Foto: FRANK KARLSEN. Vis mer

De «prosessuelle avgjørelser» i den aktuelle saken er Gjenopptakelseskommisjonens vedtak om at den selv er habil, og avgjørelsen om å avslå søknaden om offentlig forsvarer. (NTB - Skjalg Fremo).