Nytt NSB-uhell på Rørosbanen

Et lokaltog på vei fra Hamar til Trondheim sporet i går av etter å ha kjørt inn i et jordskred på Rørosbanen. Det er det 97. uhellet på det norske jernbanenettet hittil i år. Dagbladet kan i dag presentere den komplette lista over alle innrapporterte ulykker og hendelser siden nyttår.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Ledelsen i NSB er bekymret, og vi har ikke noe godt svar på hvorfor det har toppet seg nå, sier NSBs driftsdirektør Tom Ingulstad.

Ingen skadd

Avsporingen skjedde like før klokka 21 i går kveld, 300 meter sør for Kotsøy stasjon i Gauldal. Ulykkesstedet på Rørosbanen er om lag 30 mil nord for Åsta, der 19 mennesker ble drept i en togkollisjon 4. januar.

Lokaltoget som sporet av i går kveld, er av type 92, samme type som det nordgående ulykkestoget i Åsta-ulykken.

I tillegg til lokfører og konduktør, hadde lokaltoget mellom Hamar og Trondheim 15 passasjerer om bord. De ble fraktet videre med buss, og etter en stund klaget en kvinne over så store smerter i ryggen at en sykebil ble rekvirert, og kvinnen kjørt til sykehus for observasjon. Resten av passasjerene var uskadde.

Langt tabberegister

Driftsdirektør Tom Ingulstad innrømmer at NSB-ledelsen er bekymret for det økende antallet ulykker og nestenulykker, og innrømmer åpent at lista er for lang.

- Etter Åsta-ulykken hadde vi en topp i antallet tilløp til uhell, og mindre avvik. Det kan virke som om våre ansatte var nervøse etter togtragedien. Dette har bedret seg nå, sier Ingulstad.

- En ulykke kommer ikke alene, heter det. Vi har ikke noe fornuftig svar på hvorfor det har toppet seg for jernbanen etter Åsta-ulykken. Men en av grunnene til at så mange forhold er innrapportert, er at de NSB-ansatte er flinkere til å rapportere, og at rapporteringen er satt i system. Det gir oss gode muligheter til å se sammenhenger og sette i verk tiltak for å unngå ulykker og avvik i framtida.

Hele 97 ulykker, uhell og tilløp til uhell er rutinemessig innrapportert til Statens jernbanetilsyn i 2000.

Innrapporteringen sier ikke noe om hvor ansvaret for hendelsene ligger. Jernbaneverket er ansvarlig for feil som har oppstått i skinner og signalanlegg, NSB er ansvarlig for feil på rullende materiell og menneskelig svikt.

Noen av de innrapporterte avvikene omhandler trafikkulykker på planoverganger og selvmord på skinnene. Dette er hendelser som NSB og Jernbaneverket ikke kan lastes for. Andre hendelser omhandler forhold ved Gardermobanen.

Ingulstad gjør oppmerksom på at mange av hendelsene ikke er av en slik karakter at mennesker har risikert skade, men vil likevel ikke løpe fra ansvaret.

- Dette kan være et ledelsesproblem. Det kan hende at vi har snakket for mye om økonomi og om å holde rutetidene, og for lite om sikkerheten. Det kan bety at problemet har ligget i hva ledelsen har formidlet til medarbeiderne. Vi må finne ut om medarbeidernes bevissthet og kompetanse på sikkerhet er god nok, sier Ingulstad.