Nytt Røde Kors-symbol

«Røde krystall»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Søndag 14. januar ble «den røde krystall» godkjent som beskyttelsessymbol, og likestilt med det Røde Korset og den Røde Halvmånen.

Dermed får røde kors- og røde halvmånefamilien enda et tilskudd. De to symbolene som nå blir tre, gir beskyttelse til  individer og organisasjoner i krig gjennom internasjonalt bindende avtaler. Krystallen er inkorporert i Genevekonvensjonen gjennom en 3. protokoll som det ble enighet om i Sveits i desember 2005.

Geneve-konvensjonene er av de viktigste folkerettslige avtaler i verden, og sikrer rettighetene til sivilbefolkning, soldater og hjelpeorganisasjoner i krig.

- Ved å åpne for det nye emblemet er vi et langt skritt nærmere å oppfylle prinsippet om universalitet, sier Bernt Apeland, kommunikasjonssjef i Røde Kors, på Norges Røde Kors4 nettsider.


Delt bevegelse
Fra før er halvmånen og korset de to internasjonalt anerkjente symbolene til bevegelsen. Alle nasjonale medlemmer kan nå velge om de vil bruke krystallen, halvmånen eller korset som sitt symbol.

I desember 2005 ble protokollen vedtatt. Så langt har 84 stater signert den, og ni stater, deriblant Norge, har ratifisert den.

Tidligere har enkelte beslektede nasjonale hjelpeorganisasjoner ikke kunnet bli medlemmer i Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen, fordi de ikke har tatt i bruk de emblemene Genèvekonvensjonene beskriver men brukt sine egne. Dette gjelder den israelske Magen David Adom-bevegelsen (MDA) («Røde Davidsstjerne»), som brukte stjernen som symbol. Det gjorde at en rekke land ikke godtok medlemsskapet. MDA er nå medlem.

Hvert nasjonalt medlem kan nå bruke et av de tre symbolene, en kombinasjon av dem, eller de tidligere nasjonale symbolene innenfor sitt lands grenser.

Nytt Røde Kors-symbol

Men hvis symbolet skal sikre beskyttelse internasjonalt, slik Genevekonvensjonen fastslår, må et av de tre godkjente symbolene brukes. Eventuelt kan det nasjonale symbolet inkorporeres i krystallen.


Historisk strid
De fleste land med muslimsk befolkning bruker halvmånesymbolet i dag. Opprinnelig ble det tatt i bruk i det osmanske riket under den russisk-tyrkiske krigen fra 1876 to 1878, fordi man var redd korset ville støte fra seg de muslimske soldatene.

Symbolet ble anerkjent gjennom Genevekonvensjonen i 1929.

Det røde korset ble formelt anerkjent i Genevekonvensjonen fra 1864.

MEN DETTE GIR BESKYTTELSE: I henhold til den nye avtalen.
NYTT SYMBOL: Den Røde Krystallen gir beskyttelse på lik linje som korset og halvmånen fra 14. januar i år.
BRUKES I MUSLIMSKE LAND: Den røde halvmånen.
OPPFATTES SOM KRISTENT SYMBOL: Det røde korset har vært beskyttet av Genevekonvensjonen siden 1864.
SKAPTE STRID: Den israelske Røde Davidstjerne-organisasjonen fikk aldri bli en del av Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen. De er nå medlem, men stjernen gir ikke samme beskyttelse som de tre godkjente symbolene.