Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Nytt ukjent spill i Jensen-saken: Prøver å fjerne aktor

John Christian Elden mener statsadvokat Lars Erik Alfheim er inhabil, og at påtalemyndigheten forsøker å «kamuflere» bevis.

Inhabil?: Forsvaret til Eirik Jensen, med John Christian Elden i spissen, ønsker å fjerne Lars Erik Alfheim fra aktoratet på bakgrunn av inhabilitet. Innsigelsen skal nå prøves for høyesterett. Video: Endre Vellene / Dagbladet Vis mer

Onsdag 6. november er det klart for omkampen i Borgarting lagmannsrett, med en ny rettssak mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker og førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim er med som aktorat for tredje gang.

Hvis ikke Eirik Jensens advokater får det som de vil, og får fjernet Alfheim fra rettssaken.

Jensens advokater mener nemlig at Alfheim er inhabil til å sitte i aktoratet i saken, fordi tiltalte Jensen som sentral tjenestemann i Oslo politidistrikt flere ganger jobbet tett med Oslo statsadvokatembete.

I RETTEN: Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim og John Christian Elden. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
I RETTEN: Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim og John Christian Elden. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- «Kamuflerte» bevis

I juli i år la advokat John Christian Elden ned påstand overfor lagmannsretten om at Alfheim må «vike sete». Elden argumenterte med at Jensens operasjoner og ansvarsområder var styrt av Oslo statsadvokatembeter.

- Han har gjentatte ganger hatt operativt ansvar for de saker som påtaleavgjøres og iretteføres av Oslo statsadvokatembeter, og flere av sakene er gjenstand for bevisførsel i lagmannsretten, argumenterte Elden, og viste til at Spesialenheten for politisaker er opprettet for å unngå slike situasjoner.

Elden mente også at aktoratet i de to rettssakene som har vært mot Jensen til nå har opptrådt samlet, og at bevisoppgaven fra påtalemyndighetene var «kamuflert slik at den ble inngitt 'samlet' uten at det var angitt hvilke bevis som skulle føres av hvilken påtalemyndighet eller mot hvilken tiltalt».

Kleppe fra Spesialenheten skal i den kommende saken føre saken mot Jensen, mens Alfheim fører saken mot Cappelen. Samtidig føres sakene mot de to samlet, og Elden protesterte på dette også før den forrige rettssaken i lagmannsretten. Han forsøkte å få sakene mot Jensen og Cappelen skilt fra hverandre, men lyktes ikke med dette.

Avvist av retten

Elden fikk heller ikke medhold i Borgarting lagmannsrett i den nye inhabilitetsinnsigelsen mot statadvokat Alfheim.

AKTORAT: Førstestatsadvokat Lars-Erik Alfheim og spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe.

Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
AKTORAT: Førstestatsadvokat Lars-Erik Alfheim og spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet Vis mer

Både Spesialenheten for politisaker og Oslo statsadvokatembeter tok til motmæle, og vant fram. Retten skriver i en avgjørelse fra september i år at spørsmålet om forent sak og aktorat ble avgjort av lagmannsrettens i april 2019.

- Lagmannsretten kan ikke se at det er anført noe som gir grunnlag for omgjøring av denne beslutningen, heter det i den nye kjennelsen.

Retten mener det ikke stemmer at påtalemyndigheten har «kamuflert» hvilke bevis som skal føres mot hver av de tiltalte.

KAOTISK: 28. januar skulle Eirik Jensen få svar på om han ble dømt skyldig, eller frifunnet for narko- og korrupsjonstiltalen. I stedet ble alt snudd på hodet. Video: Nicolai Delebekk / Kristoffer Løkås / NTB Scanpix. Redigering: Marie Røssland. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

- Det er etter det opplyste ikke noe bevisførsel som fremgår av den felles bevisoppgaven som kun gjelder straffutmålingsankene til Cappelen. Det må følgelig legges til grunn at alle bevisene på bevisoppgaven, er bevis som Spesialenheten vurderer som relevante for vurderingen av bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for Jensen, heter det i kjennelsen.

Retten mener at det ikke er «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Oslo statsadvokatembeters upartiskhet i den forente saken», og at Jensens tidligere samarbeid med statsadvokatembetet ikke gjør Alfheim inhabil.

TILTALT OG FORSVARER: Gjermund Cappelen i samtale med sine forsvarere Benedict de Vibe og Kaja De Vibe Malling i forrige rettsrunde.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
TILTALT OG FORSVARER: Gjermund Cappelen i samtale med sine forsvarere Benedict de Vibe og Kaja De Vibe Malling i forrige rettsrunde. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Vis mer

- Organiseringen av et politidistrikt og skillet mellom politi- og påtalemessige oppgaver i politidistriktet tilsier at Jensen i sitt arbeid ikke har vært nært knyttet til Oslo statsadvokatembete. Det bemerkes for øvrig at det ikke er gjort gjeldende at det foreligger særskilte omstendigheter knyttet til kontakt mellom Jensen og førstestatsadvokat Alfheim, heter det i kjennelsen.

Anker

Jensens advokater har anket avgjørelsen til Høyesterett.

- Vi venter på Høyesteretts svar. Vi har helt fra den datoen tingretten slo sammen sakene mot Cappelen og Jensen protestert mot at Oslo statsadvokatembeder er aktor mot Jensen, da Jensen i alle år har arbeidet for statsadvokatene i alle saker der spesielle operasjoner har vært tema. Vi opprettet en spesialenhet for politisaker for å unngå denne inhabiliteten, skriver John Christian Elden i en SMS til Dagbladet.

Verken Lars Erik Alfheim eller Guro Glærum Kleppe ønsker ikke å si stort om inhabilitetsinnsigelsen, utover det som framkommer i lagmannsrettens kjennelse.

- Anken er etter min mening ganske lik tidligere anførsler som er kommet, skriver Alfheim i en e-post til Dagbladet.

Benedict de Vibe, forsvarer for Gjermund Cappelen, mener det ikke er overraskende at inhabilitetsinnsigelsen ikke vant fram i lagmannsretten.

- Ikke overraskende blir dette et tema på nytt. Dette har vært oppe og blitt avgjort tidligere, sier de Vibe til Dagbladet.

Flere kamper

Det har vært flere ulike rettslige kamper i Jensen-saken. Etter at lagdommerne satte til side juryens kjennelse, som frifant Jensen for grove narkotikaforbrytelser, men dømte ham for grov korrupsjon, anket John Christian Elden denne avgjørelsen til Høyesterett. I tillegg anket han avgjørelsen om å la saken gå forent for Cappelen og Jensen i den første rettsrunden. Elden fikk ikke medhold i noen av anførslene.

Den nye rettssaken mot Jensen og Cappelen skal etter planen vare fra 6. november til til 27. mars 2020. Det blir en ny, fullstendig behandling av forholdene de to er tiltalt for.

For Jensens del skal både skyldsspørmålet og straffeutmålingen behandles av lagmannsretten. For Cappelen, som har sittet varetektsfengslet i snart seks år, er der bare straffeutmålingen som skal fastsettes.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media