Ødelagt for livet av kreft-behandlingen han fikk som baby

Richard Leon Vawter (31) kan endelig reise millionkrav for skadene sykehuset påførte ham for snart 30 år siden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): - Vi har endelig klart å vinne. Jeg er utrolig glad. Glad over å ha nådd fram og over å ha blitt hørt på. At vi får erstatning til tross for at foreldelsesfristen er gått ut, er banebrytende. Jeg håper det kan hjelpe andre i samme situasjon til å ikke gi opp, sier Richard Leon Vawter til Dagbladet.no.

Kreft og hjerte-transplantasjon

Richard Leon Vawter (31) fra Stavanger har en sykehistorie utenom det vanlige.

Han var bare halvannet år gammel da legene oppdaget en ondartet svulst i nedre høyre øyelokk. Deretter fulgte mange og smertefulle år:

• 31. juli 1978 ble den vesle gutten operert for øyekreften i Rogaland. Deretter ble han overført til Rikshospitalet i Oslo, som, etter to undersøkelser, ikke fant tegn til spredning eller tilbakekomst av kreft.

• Kort tid etter, fikk Richard igjen en hevelse i høyre øyelokk. Kreften var tilbake. 28. november 1978 ble den nye svulsten fjernet, men legene trodde ikke de hadde fått tatt bort alt kreftvev.

• Derfor ble det lille barnet overført til Radiumhospitalet, hvor han ble strålebehandlet i høyre øyehule. På kort tid gjennomgikk Richard tolv strålebehandlinger med relativt høy dose stråling. I etterkant av behandlingen var han mye dårlig. Han svettet mye og hadde diaré.

• I februar 1979 fant legene en stor kreftsvulst i nedre del av bukhulen. Richard ble satt på cellegift.

FELLES SEIER: Richard Leon Vawter og mamma Turid jubler. Oslo tingrett har bestemt at Richard har krav på erstatning, selv om det snart er 30 år siden sykehuset feilbehandlet ham. Foto: Line Brustad
FELLES SEIER: Richard Leon Vawter og mamma Turid jubler. Oslo tingrett har bestemt at Richard har krav på erstatning, selv om det snart er 30 år siden sykehuset feilbehandlet ham. Foto: Line Brustad Vis mer

• I 1992 ble han lagt inn med magesmerter. Det viste seg at han hadde hjertesvikt som legene mente skyldtes cellegiftsbehandlingen.

• 19. mars 1995 gjennomgikk Richard en hjertetransplantasjon. 5. mai samme år fikk han et mindre hjerneinfarkt.

• Richard har gjennom livet fått store problemer fordi overkjeven og mellomansiktet utviklet seg sent. Han fikk et stort underbitt, svake tannrøtter og hadde store problemer med tygging. Ifølge nye ekspertvurderinger, skyldes dette senskader etter strålebehandlingen han fikk som liten gutt.

• I 2001 ble Richard operert i overkjeven, noe som har bedret hans tilstand.

- Han er en ni-livskatt

- Slik feilbehandling burde aldri skjedd. Skadene begynte å vise seg da jeg var 12-13 år. Jeg fikk problemer med å tygge, og utviklet etter hvert et ernæringsproblem. Jeg var liten og husker ikke så mye, men det var nok tøft for mor, sier Richard som er svært glad, også på morens vegne.

- Dette er en seier også for mor. Seier fordi hun endelig har blitt hørt, sier han.

- Det er jo egentlig et lite under at han lever. Han er en ni-livskatt, sier mamma Turid Vawter.

Ødelagt for livet av kreft-behandlingen han fikk som baby

Hun følte hele tida at hun hadde rett. At sønnen var feilbehandlet. Men hun visste ikke hva hun kunne gjøre.

- Det var lite fokus på kreft på slutten av 70-tallet. Det var nær sagt litt tabubelagt. Jeg turte ikke si til noen at han var blitt feilbehandlet. Det var tøft. Jeg kunne ikke jobbe fullt, sier mora.

Turid Vawter er ikke i tvil om at feilbehandlingen har ødelagt mye. Og hun ante ikke at en slik sak kunne bli foreldet.

- Richard fikk den ene sykdommen etter den andre. Kanskje det kunne vært unngått hvis han hadde fått riktig behandling fra starten av. Legene burde i alle fall undersøkt ham grundigere før de startet strålebehandlingen. Han var jo bare et lite barn, og han hadde jo en svulst i magen også. I steden for stråling, burde han blitt behandlet med cellegift. Det virker som legene var i tvil om diagnosen - at de bare satte i gang behandlingen før Richard var tilstrekkelig undersøkt, sier hun.

«Ikke foreldet»

Først 5. juni 2003, 24 år etter feilbehandlingen, ble Richards skader meldt inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). 11. mai 2004 avslo NPE saken fordi de mente den var foreldet etter foreldelsesloven, som setter ei maksgrense på 20 år.

Avgjørelsen ble påklaget til Pasientskadenemnda som 11. april 2007 opprettholdt NPEs avslag.

Men 13. mai 2008 skar Oslo tingrett igjennom:

«Retten er kommet til at Vawters krav ikke er foreldet», heter det i dommen. Pasienskadenemda bestemte seg for å godta tingrettens avgjørelse, og dommen er rettskraftig.

- 20-årsregelen er i utgangspunktet absolutt. Det gjelder imidlertid en unntaksregel fra denne bestemmelsen, og det er denne unntaksregelen tingretten mente kom til anvendelse i denne saken, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda og utdyper:

- I unntaksbestemmelsen ligger at dersom sykehuset kan bebreides for at pasienten ikke ble gitt informasjon om at behandlingen var feil før utløpet av 20-årsfristen, kan 20 årsfristen settes til side, forklarer Christiansen.

Og i denne saker har sykehuset gjort grove feil.

- Som det går frem av nye sakkyndighetsvurderinger i denne saken, var det ikke riktig av sykehuset å gi strålebehandling. Strålebehandlingen skulle ikke ha funnet sted. Vi kom på denne bakgrunn til at vi ikke ønsket å anke saken inn for lagmannsretten, sier direktøren.

Rose-Marie Christiansen påpeker at det generelt sett skal mye til for å komme forbi hovedregelen om foreldelsesfrist på 20 år.

- Millionkrav

Vawters advokat Edmund Asbøll tror den rettskraftige tingrettsdommen vil bane vei for flere slike saker.

- Dommen betyr at man vil kunne ta opp flere sykehusfeil som er over 20 år gamle, sier han.

Asbøll påpeker at unntaksbestemmelsen, som ble utslagsgivende i Vawters sak, også reiser krav om at skadelidte skal være under 18 år og at den som skader skal drive ervervsvirksomhet, dersom bestemmelsen skal kunne brukes.

- Det er klart det vil få betydning når retten nå har bestemt at dette unntaket kan brukes når det gjelder sykehus, sier advokaten.

Asbøll vil ikke oppgi hvor mye Richard Leon Vawter vil kreve i erstatning, fordi dette ennå ikke er diskutert med NPE.

- Men det ligger i kortene at det blir et millionkrav. Det er snakk om både ménerstatning og tapt arbeidsfortjeneste, og Vawters er en ung mann, sier Edmund Asbøll.

- Når erstatningen kommer, vil jeg prøve å få meg leilighet. Men det kommer jo an på hvor mye jeg får. Uansett forventer jeg ikke å få mer enn det jeg har krav på, sier Richard Vawters.

Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE sier det nå er deres oppgave å behandle erstatningsfastsettingen. NPE avviser at dommen i Oslo tingrett vil åpne for flere gamle pasientskadesaker.

- Slik vi ser det, er dette en konkret dom som ikke får noen betydning for andre saker, sier Jørstad.