Offensive Aker-direktører møtte småaksjonærene

- Aker RGI har fått Farmandprisen for god finansiell informasjon, sa konserndirektør Bent Rem da han sammen med konserndirektør Tron Westli møtte et hundretalls aksjonærer til «folkemøte» i kveld.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han mente selskapet ikke hadde grunn til dårlig samvittighet i forhold til noen av aksjonærene som etter Rems mening var garantert likebehandling. På spørsmål om selskapets ledelse ville prioritere salg eller videreutvikling av Aker Maritime, kom svaret kontant: Det avgjørende er hva som gir aksjonærene mest igjen.

Det var ingen representanter for de ansatte til stede. Hovedaksjonær og tilbyder, Kjell Inge Røkke, hadde også avslått invitasjonen fra Aksjespareforeningen.

Derimot var bedriftsforsamlingens leder, Borger A. Lenth, på plass. Han sa imidlertid ikke et ord under den drøye halvannen time lange seansen i SAS-hotellet i Oslo.

Avventende

Initiativet til «folkemøtet» var tatt av Aksjespareforeningen i Norge. Foreningens direktør, Gunnar Jørgensen, oppsummerte møtet med en beklagelse over at for mange spørsmål ikke kunne besvares fordi Røkke ikke møtte.

Samtidig forsikret han at foreningen i god tid før fristens utløp den 10. september vil ha gitt et råd til aksjonærene om de bør selge.

Formannen i Aksjespareforeningen, H.G. Wang, spurte representantene fra Aker RGI om hva selskapet skulle bruke sin betydelige likviditet til. Svaret fra prosjektansvarlig konserndirektør, Tron Westli, var at selskapet vurderte de nye vekstbransjene, men noe mer konkret kunne han ikke si.

Derimot forsikret hans kollega Bent Rem, som er økonomiansvarlig, at pengene blir forvaltet på en skikkelig måte til aksjonærenes beste.

Wang sa at erfaringer fra utlandet viser at investeringsselskaper er priset lavere enn de underliggende verdier, men før eller senere kommer verdiene fram.

- Noe sier meg at det er fornuftig å forbli aksjonær i Aker RGI, sa Wang.

Alternativer

De to konserndirektørene bekreftet at forutsetningen for å ta Aker RGI av børs er at Kjell Inge Røkke oppnår 90 prosent av aksjene gjennom frivillig salg. Da har han rett til å begjære tvangsinnløsning av de resterende 10 prosent.

Skulle Røkke oppnå for eksempel 87 prosent, vil selskapet fortsette som børsnotert inntil Oslo Børs selv eventuelt finner at den ønsker å stryke selskapet på grunn av liten handel i aksjen, sa Rem.

På spørsmål om forholdet mellom Røkke og Aker RGI virket negativt eller positivt, sa Rem at all omtalen i media kanskje ikke virket positivt. Men han la til at selskapet har tjent på de kjøp og transaksjoner Aker og Aker RGI har gjort med Røkke.

Rem opplyste at det var et prinsipp i selskapet aldri å spekulere eller analysere andre former for verdivurdering enn bokført verdi og børsverdi. Resten overlater vi til andre, sa han.

Møtet startet for øvrig med en nøktern redegjørelse om selskapene i hele Aker-komplekset nærmst i form av ren folkeopply sning. Det var sikkert nyttig for mange, men en av damene i forsamlingen avbrøt en smule foraktelig: - Vi leser da årsberetningen.

(NTB)